Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Wrth ddewis seddi ar ein gwefan, rydyn ni'n gofyn i archebwyr beidio â gadael seddi unigol rhyngddyn nhw a'r sedd lawn nesaf, neu eu hunain a diwedd y rhes.

Bydd hyn yn atal seddi gwag yn y theatr, sy'n golygu y gall rhagor o deuluoedd a grwpiau eistedd gyda'i gilydd i fwynhau'r perfformiad, hyd yn oed pan fydd yr argaeledd yn gyfyngedig.

Diolch am ddewis cefnogi'r polisi yma drwy ddewis seddi eraill.

Os oes angen seddi penodol arnoch chi am resymau hygyrch neu feddygol, cysylltwch â'n Canolfan Gyswllt ar 029 2063 6464.