Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Elvis Costello

Elvis Costello

Daeth ELVIS COSTELLO, y canwr sydd wedi ennill llu o wobrau, i lwyfan Theatr Donald Gordon ar noson olaf Gŵyl y Llais 2018 gyda set ddwyawr o hyd oedd yn cynnwys caneuon o bob rhan o’i yrfa ddeugain mlynedd.