Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cyfle Newydd: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Cyfle Newydd: Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Dwyieithog) 

Cyd-gynhyrchiad rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Frân Wen

 

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol i fod yn rhan allweddol o’r tîm creadigol wrth i ni greu sioe gerdd gwreiddiol yn yr iaith Gymraeg. Bydd y cyfarfwyddwr cynorthwyol yn gweithio ochr yn ochr â’r cyfarwyddwr Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen, wrth ddatblygu, paratoi a gwireddu ei weledigaeth ar gyfer y cynhyrchiad prif lwyfan yma.

Bydd y cynhyrchiad uchelgeisiol yma yn agor ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru cyn teithio Cymru ym mis Tachwedd 2023.

Bydd y rôl yn cyfrannu’n weithredol at y broses o ymarfer a chynhyrchu.

Cyfarwyddwr Gethin Evans

CYFRIFOLDEBAU

 

 • Gweithio ochr yn ochr â’r cyfarwyddwr wrth greu’r cynhyrchiad.
 • Cyfrannu’n weithredol at y broses o ymarfer a chynhyrchu.
 • Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd cynhyrchu.
 • Bod yn gyfrifol am gefnogi ymarferion gyda chast ifanc mewn lleoliadau amrywiol.
 • Cymryd rhan mewn gwaith ymgysylltu â’r gymuned fydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r cynhyrchiad.
 • Arwain ar ambell i agwedd o’r broses ymarfer, yn ddibynnol ar brofiad.
 • Ymrwymiad i weithio mewn ffordd gynhwysol a hygyrch.

GOFYNION


Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol:
 

 • Diddordeb brwd mewn ysgrifennu newydd.
 • Dealltwriaeth dda o theatr gyfoes yng Nghymru. 
 • Ymrwymiad i weithio mewn ffordd gynhwysol a hygyrch.
 • Parodrwydd i deithio o amgylch Cymru. 
 • Profiad o greu theatr yn broffesiynol. 

 

Gofynion Dymunol: 

 • Y gallu i ddarllen cerddoriaeth a/neu brofiad cadarn o weithio gyda cherddoriaeth mewn cyd-destun theatraidd.
 • Profiad o weithio gyda chymunedau a phlant

 

Rhaid bod ar gael ar y dyddiadau canlynol: 

 • 5 – 9 Mehefin 2023 ym Mangor.
 • 18 Medi – 25 Tach 2023 yng Nghaerdydd.
 • Sgyrsiau creadigol rheolaidd dros Zoom.

TELERAU


Ffi o £6,000 i’w dalu mewn rhanddaliadau, yn ogystal â chostau teithio, llety a chynhaliaeth.

PROFIAD


Dyma gyfle gwych i rywun sydd â phrofiad o hanfodion y rôl a’r modd y mae ystafell ymarfer yn gweithio. 
 

PROSES YMGEISIO

 

Anfonwch e-bost at artists@wmc.org.uk yn nodi CYFLE CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL erbyn 17 Chwefror 2023.


Rhaid i’r e-bost gynnwys y canlynol: 

 • Dy reswm dros ymgeisio am y cyfle. 
 • Yr hyn sydd gen ti i gynnig i’r prosiect.
 • CV cyfredol.

CYFWELIAD: w/c 27 Chwefror 2023