Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Byddwch yn barod ar gyfer Llais 2022

Mae ein gŵyl, Llais, yn dychwelyd yr hydref hwn 26-30 Hydref gyda chymysgedd o ddigwyddiadau am ddim ac â thocynnau.

Mae Llais yn cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth byw, anturus, perfformiadau pryfoclyd a phrofiadau chwareus i bawb eu harchwilio.

Bydd tocynnau ar gyfer gŵyl 2022 ar werth o 4 Gorffennaf.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr i dderbyn yr holl newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf am yr ŵyl a'i lein-yp.

Cymrwch gipolwg ar rai o’r artistiaid fu’n perfformio yn 2021 yn cynnwys Hot Chip, Biig Biig, Sprints Ghost Poet ac Arab Strap i gael blas ar beth sydd ar y gweill!