Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dewch i berfformio ar Ddydd Gŵyl Dewi

Nid yw'r cyfle i berfformio ar un o lwyfannau mwyaf eiconig y byd yn codi'n aml... Mae llwyfan Theatr Donald Gordon yn aros amdanoch chi - dyma'ch cyfle!

Rydyn ni’n chwilio am grwpiau cymunedol ac ysgolion i ganu ar Ddydd Gŵyl Dewi ar lwyfan ein Theatr Donald Gordon adnabyddus er mwyn arddangos cymunedau bendigedig Cymru ar eu gorau.

Rydym yn rhaglennu prynhawn o berfformiadau er mwyn creu darlun o Gymru heddiw a phopeth mae ein gwlad brydferth yn ei gynrychioli.

Performers at our Wasteless African banquet in 2019

SUT I YMGEISIO

Danfonwch fideo neu glip sain byr (dim mwy na munud o hyd) o’ch perfformiad trwy e-bost neu gan ddefnyddio gwefan rhannu ffeiliau am ddim megis WeTransfer neu Dropbox.

Cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol mewn e-bost:

  • Enw eich act
  • Y nifer o berfformwyr sy’n cymryd rhan
  • Hoffech chi gael gofod i fwyta’ch cinio?
  • Hoffech chi ddefnyddio ein piano?
  • A fyddwch chi’n dod â cherddoriaeth gefndirol?
  • A fyddwch chi’n dod ag unrhyw offer gyda chi?
  • Unrhyw wybodaeth ychwanegol gall fod yn ddefnyddiol

Rydyn ni'n disgwyl nifer fawr o geisiadau, felly os nad ydych chi’n cael eich dewis y tro yma, peidiwch â digalonni, mae yna ddigonedd o gyfleoedd i berfformio ar lwyfan Glanfa trwy gydol y flwyddyn.

*Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 February, 2020.