Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Stori Prendy

Ymunodd Prendy â ni ar gwrs radio chwe wythnos a dyw e heb edrych nôl.

Yn ogystal â chynhyrchu ei sioeau grime ei hun ar gyfer Radio Platfform, mae e hefyd yn gwneud gwaith DJ a chynhyrchu digwyddiadau cerddoriaeth byw ‘Next Up’ ar ein cyfer.

Waeth beth yw dy ddiddordeb – p’un ai radio neu greu ffilmiau – neu os wyt ti am roi cynnig ar rywbeth hollol newydd, mae gennym ni bedwar cwrs gwych i ti.

BYDD YN GREADIGOL AM DDIM

BYDD YN GREADIGOL AM DDIM

Radio, ysgrifennu creadigol, creu gwisgoedd – mae rhywbeth i bawb yn Platfform.