Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

Am y tro cyntaf erioed, cynhaliwyd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i agor Llais 2022, ac am ddathliad!

Roedd y seremoni, a gafodd ei chyflwyno gan y darlledwr Sian Eleri, yn cynnwys perfformiadau byw gan enillwyr y Wobr Triskel Aderyn a Sage Todz, yn ogystal â’r artistiaid a gafodd eu henwebu sef Buzzard Buzzard Buzzard, Death Method ac Adwaith, a enillodd y wobr am yr eildro! Llongyfarchiadau mawr, Adwaith.

Edrychwch ar ein horiel i weld beth ddigwyddodd yn ystod noson gyntaf Llais 2022.