Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Aelodaeth Gorfforaethol yn cynnig cyfleoedd unigryw i'ch busnes ddiddanu eich cleientiaid, gwobrwyo eich staff a chael mynediad at gelfyddydau o ansawdd byd-eang a digwyddiadau cofiadwy sy'n ysgogi'r meddwl.

Mae ein rhaglen yn cynnwys theatr gerdd, opera, dawns, comedi, cerddoriaeth gyfoes a chlasurol, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, sgyrsiau a thrafodaethau - gan ddarparu amrywiaeth arbennig a sicrhau y gallwn gynnig rhywbeth at anghenion eich holl gleientiaid, rhanddeiliaid a staff. Mae ein holl becynnau'n hyblyg, a gellir eu teilwra er mwyn gweddu i'ch gofynion penodol.

Mae ein pecynnau aelodaeth gorfforaethol yn cynnwys:

  • Tocynnau - mynediad i ddigwyddiadau, arddangosfeydd a pherfformiadau sydd heb docynnau ar ôl, a hynny yn y seddi gorau.
  • Lletygarwch - llogi ein gofodau digwyddiadau unigryw am ddim
  • Gwahoddiadau arbennig a digwyddiadau rhwydweithio - rhagddangosiadau VIP i arddangosfeydd, derbyniadau a pherfformiadau arbennig
  • Diddanu cyflogeion - diddanu eich staff gyda'n rhaglen neu drwy weithdai pwrpasol
  • Digwyddiadau artistig a sgyrsiau â churaduron - cyfle i fynychu digwyddiadau gydag artistiaid proffil uchel a chyflwyniadau y tu ôl i'r llenni 
  • Proffil brand - cydnabyddiaeth fel cefnogwr ar draws sgriniau digidol y safle, rhaglenni argraffedig, y wefan ac adroddiadau blynyddol
  • Rheoli cyfrif personol - rheolwr cyfrif pwrpasol i'ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch Aelodaeth Gorfforaethol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â'r Ganolfan, cysylltwch â'n Tîm Datblygu i weld sut gall eich sefydliad ddod yn rhan o'n stori fyw.

Cysylltwch ag partner@wmc.org.uk