Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Comedi gerddorol yn Gymraeg oedd Anthem a berfformiwyd yn ein Stiwdio Weston rhwng 20 a 30 Gorffennaf 2022.

Cafodd Anthem, a oedd yn llawn hwyl, caneuon bachog a gliter, ei llwyfannu fel darllediad teledu byw gyda chyflwynydd a phedwar cystadleuydd a oedd yn perfformio mewn ‘ffeinal’ byw yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Wedi'i hysgrifennu gan Llinos Mai a’i chyfansoddi gan Llinos Mai a Dan Lawrence, cafodd ei pherfformio a’i chapsiynu yn greadigol yn Gymraeg gydag uwchdeitlau yn Saesneg.

"With one-liners mocking well-known television hosts and their over-enthusiastic attitudes, Anthem has some biting parody at its heart."

Wales Arts Review