Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Abseilio Mis Ebrill

Cyfle am ddim i blant a phobl ifanc abseilio

Canolfan Mileniwm Cymru

17 – 18 Ebrill 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Abseilio Mis Ebrill {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-1385

Abseilio Mis Ebrill

Cyfle am ddim i blant a phobl ifanc abseilio

17 – 18 Ebrill 2022

Canolfan Mileniwm Cymru

Y mis Ebrill hwn rydyn ni'n cyfuno â Chaerdydd Sy'n Dda i Blant er mwyn rhoi cyfle arbennig ibobl ifanc 12+ oed i ddod i abseilio waliau ein hadeilad eiconig ym Mae Caerdydd.

Cynhelir sesiynau ddydd Sul 17 Ebrill o 12pm i 5pm a dydd Llun 18 Ebrill o 11am i 5pm.

Bydd modd naill ai archebu slot amser ymlaen llaw neu droi lan ar y diwrnod – cyhyd â bod slotiau amser ar gael.

Cymryd rhan

Plîs gwblhewch ffurflen gofrestru arlein Cyngor Caerdydd cyn 31 Mawrth.

Wrth gyrraedd, ewch i'n desg gofrestru yng nghyntedd y Glanfa (ger Caffi) er mwyn derbyn eich harnais a hyfforddiant cyn cael eich hebrwng i do’r adeilad er mwyn abseilio. Rhaid gwisgo dillad ac esgidiau addas ar y dydd - dim fflip-fflops!

Cyfyngiad oedran: 12+
*Rhaid i unrhywun dan 18 ddarparu llofnod o ganiatâd gan riant/warcheidwad neu athro/weithiwr cefnogi. 
Amser rhedeg: Pob 30 munud

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru