Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

ANAGRAM yn cyflwyno

Lab Adrodd Straeon Ymdrochol

Gweithdy 2 ddiwrnod

Canolfan Mileniwm Cymru

10 + 11 Mai 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Lab Adrodd Straeon Ymdrochol {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-1538

ANAGRAM yn cyflwyno

Lab Adrodd Straeon Ymdrochol

Gweithdy 2 ddiwrnod

10 + 11 Mai 2023

Canolfan Mileniwm Cymru

Dan arweiniad Anagram, stiwdio greadigol yn y DU a chreawdwyr o GOLIATH: Playing with Reality a'i henwebwyd am Emmy.

Bydd y gweithdy yma yn rhoi cyfle i’r rhai sydd am ddeall mwy am y dirwedd ymdrochol ddatblygu eu gwaith eu hunain, dysgu sgiliau newydd a rhoi cynnig ar arddangosiadau a gweithgareddau ymarferol.

Bydd y gweithdy dau ddiwrnod yn cwmpasu'r canlynol:

  • Cyflwyniad i Brofiadau Ymdrochol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
  • Deall y tirwedd ymdrochol
  • Trosolwg o brosiectau a chwmnïau arweiniol yn y maes
  • Profiad ymarferol o roi cynnig ar waith AR (realiti estynedig) a VR (realiti rhithwir)
  • Ymchwilio i’r broses o gysyniadu a chreu gwaith ymdrochol
  • Datblygu eich prosiect eich hun a thyfu eich syniadau gyda chymorth

Dewch gyda phrosiect mewn golwg – p’un a yw hynny’n syniad cynnar neu’n waith ar ei hanner. Gweithdy gweithredol yw hwn i ddatblygu syniadau.

Gallwch chi ddod ar eich pen eich hun, neu gyda phartner prosiect. Os byddwch chi’n dod fel pâr, e-bostiwch digital.productions@wmc.org.uk ar ôl i chi archebu gyda sgrinlun o’ch archeb ac enw a manylion cyswllt eich partner prosiect.

I bwy mae'r gweithdy hwn?

18+

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu syniad am adrodd straeon digidol.

Pwy yw Anagram?

Stiwdio greadigol arobryn yw Anagram sy'n arbenigwyr mewn adrodd straeon rhyngweithiol pryfoclyd a dylunio profiadau ymdrochol. Gyda chefndir mewn ffilmiau dogfen, animeiddio a dylunio gemau rhyngweithiol, mae'r stiwdio yn arbenigo mewn manteisio i'r eithaf ar y datblygiadau mwyaf diweddar mewn technolegau ymdrochol.

Enillwyr y Grand Jury Prize yng Ngŵyl Ffilmiau Fenis 2021 yn yr adran VR, gwobr Storyscapes Gŵyl Ffilmiau Tribeca 2015, gwobr Sandbox Immersive Art 2019, rhan o Best VR yn 2019 yng Ngŵyl Ffilmiau Ryngwladol Fenis. 

Cafodd Anagram ei henwi yn rhestr '100 ones to watch for 2020' CreaTech gan y Cyngor Diwydiannau Creadigol a chafodd ei dewis ddwywaith ar gyfer gwobr Digital Dozen Breakthroughs in Digital Storytelling Prifysgol Columbia (yn 2015 a 2019).

OES ANGEN I MI DDOD AR Y DDAU DDIWRNOD?

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod a rhaid i gyfranogwyr ddod i bob sesiwn rhwng 10.30am a 5pm bob dydd.

Oes angen i mi ddod ag unrhyw beth?

Syniad. 

Ni fydd cinio yn cael ei ddarparu ond bydd lluniaeth ar gael.

Bwrsarïau

Rydyn ni'n gallu cynnig un lle bwrsari i gwmpasu cost y gweithdy hwn (ar gyfer unigolyn neu bâr prosiect). Os hoffech chi gael gwybod mwy am hyn, e-bostiwch digital.productions@wmc.org.uk

Hygyrchedd

Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd, cysylltwch â digital.productions@wmc.org.uk pan fyddwch chi'n archebu.

Rhybuddion

Dyw’r rhan fwyaf o bobl ddim yn profi unrhyw ymatebion negyddol i Realiti Rhithwir. Fodd bynnag, gall VR fod yn ddryslyd i unigolion sy’n niwroamrywiol, sydd â namau clywedol neu weledol, neu sy’n profi’r bendro, epilepsi, penysgafnder, trawiadau, salwch teithio neu byliau llewygu.

Os ydych chi’n feichiog neu os oes gennych reoliadur y galon, siaradwch â’ch meddyg teulu cyn cymryd rhan.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru