Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Platfform

Radio Platfform - Hyfforddiant Dwyiethog

11 – 25 oed

Radio Platfform

3 – 4 Ebrill 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Radio Platfform - Hyfforddiant Dwyiethog {{::on_sale_date.label}} Radio Platfform MM/DD/YYYY 15 event-2134

Platfform

Radio Platfform - Hyfforddiant Dwyiethog

11 – 25 oed

3 – 4 Ebrill 2024

Radio Platfform

Bydd y cwrs hyfforddi dwys dau ddiwrnod rhad ac am ddim yma yn eich addysgu chi sut i greu rhaglen radio neu bodlediad.

Byddwch chi’n dysgu am y gwahanol fathau o gynnwys radio, sut i ddod o hyd i straeon newyddion a sut i’w creu, ac yn gwneud recordiadau o ansawdd o’ch cartref. Gallwch chi roi cynnig ar gyflwyno, cyfweld a thrafod materion sy’n bwysig i chi. P’un a ydych chi’n dwli ar radio a phodlediadau, neu erioed wedi rhoi cynnig ar y cyfrwng o’r blaen, mae’r cwrs yma wedi’i gynllunio i’ch cefnogi a’ch annog, beth bynnag fo’ch lefel.

Caiff y cwrs yma ei gyflwyno’n ddwyieithog, mewn cymysgedd o Gymraeg a Saesneg. Bydd ein hyfforddwyr yn eich cefnogi i gwblhau’r elfennau ymarferol yn eich dewis iaith. Os byddwch chi’n dewis cwblhau’r llawlyfr yn Gymraeg, caiff eich atebion eu cyfieithu ar gyfer ein hachredwr.

OES ANGEN UNRHYW SGILIAU NEU BROFIAD ARNA I ER MWYN CYMRYD RHAN?

Nac oes – mae’r cwrs yma ar agor i bob lefel a gallu.

PRYD MAE’R CWRS?

Mae’r cwrs yn rhedeg am ddau ddiwrnod, rhwng 11am a 4pm ddydd Mercher 3 Ebrill a dydd Iau 4 Ebrill.

SUT YDW I’N ARCHEBU?

Archebwch eich lle drwy glicio ar y botwm archebu ar y dudalen yma. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu dod i ddau ddiwrnod y cwrs.

Os yw’r cwrs yma wedi gwerthu allan, ychwanegwch eich manylion at ein rhestr aros a byddwn ni cysylltu os bydd lle ar gael.

EIN CYRSIAU PLATFFORM

Rhaglen hyfforddi unigryw yw Platfform sy’n cynnig llwyfan i bobl ifanc archwilio eu diddordebau, mynegi eu hunain, meithrin hyder creadigol a rhannu eu naratif drwy ddysgu ymarferol.

Caiff y gweithgaredd yma ei ariannu gan Sefydliad Moondance, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Elusennol Simon Gibson ac Ymddiriedolaeth Elusennol Mary Homfray.

Cyflwynir yn

Radio Platfform