Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Somali Tales of Tiger Bay

Somali Tales of Tiger Bay

15 Hydref 2023

Ymunwch â’r awdur Nadifa Mohamed i drafod ei novel The Fortune Men, cael cyfle i ofyn cwestiynau a bod yn rhan o ddathliad o hanes, diwylliant a pherfformiadau gan bobl Gymreig o Somaliland wedi’i guradu a’i raglennu gan Zainab Nur. 

Gan ddechrau yn y Stiwdio Weston, rydyn ni’n eich gwahodd i ddod a chymryd rhan mewn trafodaeth, lle y byddwn ni’n dathlu traddodiadau adloniant treftadaeth Somalïaidd, cysylltu â hanes a dysgu am ddiwylliant Somalïaidd.  

Yna mae croeso i chi ymuno â ni am ddawns ddiwylliannol a sioe ffasiwn wedi’u harwain gan bobl ifanc yn ardal y Glanfa a fydd yn dechrau am 1.45pm 

Amser dechrau: 12pm

TALLWCH BETH Y GALLWCH

Pris tocynnau yw talu'r hyn a allwch ar gyfer y digwyddiad hwn. Byddwch chi’n gallu dewis pa opsiwn prisiau sy’n addas i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Dysgwch fwy am y cynllun Talwch Beth y Gallwch.