Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Chwech o’r sioeau cabaret gorau y Nadolig hwn

Gan fod ein tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig bellach ar ei anterth dyma grynodeb cyflym o rai o’r sioeau cabaret aruthrol sydd ar eu ffordd yn fuan yn ystod tymor y Nadolig.

Mynnwch eich tocynnau a dewch â’ch ffrindiau a’ch cydweithwyr draw i lolfa cabaret ffresh i ddathlu’r Nadolig mewn steil. Mwynhewch goctels dau am bris un a phrofi ein ’bwydlen cabaret newydd neu archebu swper i fynd gyda chi i’ch sioe.

House of Broadway

10 Tachwedd

House of Broadway

Os ydych chi’n dwlu ar Broadway, yn sicr dyma un sioe ‘un noson yn unig’ na fydd yn siomi, gyda chast o berfformwyr disglair, ac yn eu plith enillwyr gwobrau y Classical Brit a chantorion profiadol y West End. Mae’n orlawn o’ch hoff ganeuon o’r sioeau cerdd.

Hello Cabaret

23 Tachwedd

Hello Cabaret

Mae Hello Cabaret yn ôl gyda noson arall gyffrous o sêr, perfformwyr eithriadol a straeon cerddorol o bob rhan o fyd y theatr.

Cynheswch eich lleisiau gan y bydd hi’n amhosibl ichi beidio ag ymuno â chanu’r criw.

Ffresh Burlesque

1 Rhagfyr

Ffresh Burlesque

Daliwch yn dynn ar gyfer noson fythgofiadwy o fwrlésg a chomedi yng nghwmni Havana Hurricane a Brenhines y Cabaret, MC Paulus, yn ogystal â pherfformiadau gan FooFooLabelle, Bonita Boudoir a’r seren hwla hwpio ryfeddol, Frenchie Petit.

Cabarela Nadolig

13 Rhagfyr

Cabarela Nadolig

Mae Cabarela yn ôl ac yn addo noson o gomedi fudr Nadoligaidd diolch i barodïau mochynnaidd Divas a Diceds, dychan deifiol Hywel Pitts a digywilydd-dra’r chwiorydd Sorela. Dyma’r anrheg gorau un i lenwi’r hosan Nadolig.

Mary Bijou

14 Rhagfyr

Mary Bijou

Dyma strafagansa Nadoligaidd flynyddol Mary Bijou yn ei hôl gyda pharti Nadolig pryfoclyd tu hwnt a chwbl anghonfensiynol.

Gwisgwch eich dillad Nadoligaidd gwaethaf a byddwch yn barod i weld comedi Siôn Cornaidd amheus a gorchestion corfforol aruthrol gan gynnwys hwla hwpio, campau cydbwyso a’r SAS (Secret Agent Santa) acrobatig.

Connie Orff

15 Rhagfyr

Connie Orff

Mae Connie yn dychwelyd gyda’i syniad unigryw o ‘dd-arteithion’ y Nadolig. Galwch draw i’w groto o lawenydd i glywed ei myfyrdodau ar y gofynion anochel sydd arnom bob Nadolig, y mwynhad teuluol gorfodol a’r pwysau sydd arnom i wario.