Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Clwb Swper Gorffennaf

Mae yna bethau anhygoel ar y gweill a digon o artistiaid yn barod i gamu ar y llwyfan ym mis Gorffennaf.

YN DOD YM MIS GORFFENNAF....

6 Gorffenaf 2019

Bydd nosweithiau sioe gerdd David Mahoney yn dychwelyd nos Sadwrn 6 Gorffennaf gyda chast o sêr yn cynnwys Katy Treharne, Jonathan Radford a Craig Yates, felly paratowch eich clustiau am rai o’r caneuon sioe gerdd mwyaf poblogaidd.

CYMYSGWCH O FWRLÉSG

13 Gorffenaf 2019

Dewch i weld un o berfformiwr bwrlésg gwrywaidd gorau Prydain, Dave the Bear, a’r perfformiwr bwrlésg a pholyn rhyngwladol arobryn, Sir Midnight Blues am noson o fwrlésg. Ar y cyd gyda FooFooLaBelle ac Ana Kiss, mae’n addo i fod yn noson wefreiddiol.

COMEDI CAMPUS O GYMRU

20 Gorffenaf 2019

Bydd Leroy Brito yn cyflwyno noson arall o gomedi gwych, yn serennu Robin Morgan, Jarlath Regan, Drew Taylor a Lorna Pritchard. Welwch chi ddim cast fwy doniol yr ochr hon i'r Bont. Dewch i weld nhw yn Ffresh, nos Sadwrn 20 Gorffennaf.

HUDOLIAETH SERENNOG A DRAG AMGEN

27 Gorffenaf 2019

Daw Connie Orff â digonedd o hudoliaeth serennog fel diweddglo cofiadwy i’n Clwb Swper mis Gorffennaf. Yn cynnwys hoff frenhines drag amgen Caerdydd, Pom Pom, yr hudolus ‘unhinged West End Diva’ Victoria Scone, a’r artist hyfryd lleol, Jolene Dover. Peidiwch â cholli’r sioe anhygoel yma nos Sadwrn 27 Gorffennaf.

Darganfyddwch beth sydd ar y gorwel ar gyfer Clwb Swper mis Awst.