Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Diwrnod Windrush 2020

I ddathlu Diwrnod Windrush 2020, roedden ni eisiau tynnu sylw at y gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan un o’n Llysgenhadon Cymunedol, sef Roma Taylor.

Mae Roma’n gwirfoddoli yma ac yn helpu pobl i ddod i sioeau drwy ledaenu’r gair a rhannu mynediad at y tocynnau cymunedol sydd ar gael.

Mae hi hefyd wedi bod yn gweithio gyda ni i weld sut gallwn ni sicrhau mwy o amrywiaeth yn ein rhaglen artistig – gan ddod ar dripiau, gofyn cwestiynau (heriol ond campus) a gwneud yn siŵr ein bod ni’n dal ati i gynrychioli cymunedau Duon ac amrywiol o ran Ethnigrwydd ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud.

Race Council Cymru, Lansiad Black History Wales Creative Arts 2018, Arddangosfa ‘First Waves’, Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

‘I love the access to tickets that we can share with family and friends who wouldn’t be able to afford it otherwise. For £5 it's a blessing.’

Roma

Daeth Roma i Gymru o’r Caribî yn 15 oed. Ar ôl hyfforddi fel nyrs, fe fuodd hi’n gwasanaethu fel swyddog meddygol yn y Fyddin Diriogaethol gan fagu teulu yng Nghaerdydd ar yr un pryd.

Erbyn hyn, mae hi’n 76 oed ac yn arwain grŵp Hynafwyr Windrush Cymru https://racecouncilcymru.org.uk/windrush-cymru-elders yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Race Council Cymru, Ymweliad Henuriaid Windrush Cymru i Benfro

Mae Roma’n trefnu gweithgareddau a diwrnodau allan i’r grŵp sydd i gyd yn hanner cant oed neu’n hŷn, ac mae’n ymgyrchu’n ddiflino i sicrhau bod y llywodraeth ac awdurdodau lleol yn diwallu anghenion pobl hŷn Cymru.

Mae hefyd yn dal i weithio er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu haddysgu am gymunedau amrywiol Cymru.

Mae Roma’n hoff o fynd i’r theatr ac wrth ei bodd gyda chanu a dawnsio. Ychydig cyn i’r cyfnod clo ddechrau, fe fuodd hi yn Old Vic Bryste i weld Rush A Joyous Jamaican Journey ac roedd yn falch iawn o gael ail-fyw rhai o ganeuon ei hieuenctid.

Pobl fel Roma ac aelodau cymunedol eraill sy’n ein gwneud ni hyd yn oed yn fwy ymrwymedig i’n gwaith yn Butetown gyda thîm y Carnifal ac i’r bwriad o ddod â’r caneuon a’r straeon yma i’n llwyfannau hefyd ryw ddydd.

Fel un o’n Llysgenhadon, mae Roma’n dal i gysylltu ei theulu, ei ffrindiau a phobl hŷn eraill â’r Ganolfan, ac mae’n wyneb cyfarwydd yn ein gwleddoedd cymunedol.

Race Council Cymru, Lansiad Black History Wales Creative Arts 2018, Arddangosfa ‘First Waves’, Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

Felly, mae heddiw’n gyfle i ddathlu ac i ddiolch i Roma am ei hegni a’i hymroddiad anhygoel i’w gwaith yma yn y Ganolfan ac i holl Genhedlaeth Windrush am eu cyfraniad i Butetown, Caerdydd, Cymru a Phrydain.

Mae Roma’n cefnogi dathliadau Windrush 2020 Byw Cyngor Hil Cymru y gallwch eu gwylio yma.

Helpwch ni i barhau â'n gwaith cymunedol a chreadigol

Mae sawl ffordd i chi ein cefnogi