Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Fabulous

Talu llai i wylio mwy

Mae tymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig yn dychwelyd yn yr Hydref, gyda llu o berfformiadau dyfeisgar sy’n siŵr o’ch cyffroi.

Ydych chi’n newydd i fyd y theatr, yn teimlo’n ansicr am arddull ambell berfformiad, neu’n brin o arian? Os felly, beth am roi cynnig ar ein Perfformiadau Gwaith ar Waith, a’n nosweithiau Talwch fel y Mynnwch?

Rydyn ni wedi datblygu’r nosweithiau yma er mwyn procio’r meddwl, a’ch annog chi i gymryd siawns a mentro i fyd rhyfeddol theatr gyfoes.

FELLY . . . BETH YW PERFFORMIAD GWAITH AR WAITH?

Lucent Dreaming, 19 Hydref  yn ein Stiwdio Weston
Lucent Dreaming, 19 Hydref yn ein Stiwdio Weston

Cymerwch olwg ar ein Nosweithiau Gwaith ar waith sydd ar y gweill:

Mae rhai o’n cynyrchiadau yn dal i gael eu datblygu, felly mae siawns y bydd golygfeydd yn newid, ambell linell yn cael ei hailsgwennu, a jôcs yn cael eu haddasu – yn dibynnu ar ymateb y gynulleidfa.

Bydd rhai artistiaid yn gofyn i’r gynulleidfa am adborth yn ystod neu ar ôl perfformiad, felly dyma gyfle unigryw i gymryd rhan yn y broses greadigol, ac i helpu yn y dasg o siapio sioe a allai ddatblygu’n rhywbeth anhygoel.

Rhyw fath o arbrawf creadigol a difyr yw hwn, a’r newyddion da . . ? Fe gewch chi dalu unrhyw swm sy’n teimlo’n addas i chi. Mae’n berffaith ar gyfer pobl greadigol, rhai sy’n barod i fentro, a myfyrwyr drama.

Efallai y byddwch chi eisiau talu 50c, £1, £10 neu fwy. Mae’r penderfyniad yn eich dwylo chi, ac yn dibynnu’n llwyr ar eich mwynhad ar y noson.

Yn eu tro, bydd ein hartistiaid yn cael cyfle i ddangos eu gwaith yn fyw i gynulleidfa, ac yn ennill profiad ac adborth gwerthfawr.

Byddwn yn casglu cyfraniadau mewn bwcedi casgliad ar ddiwedd y perfformiadau arbennig yma, felly dewch ag arian parod gyda chi, os gwelwch yn dda.

Talwch fel y mynnwch...

Yn wahanol i’n Perfformiadau Gwaith ar Waith, mae’r perfformiadau yma wedi bod drwy’r broses ddatblygu, a hwn yw’r cynhyrchiad terfynol.

Dyma ble dewch chi o hyd i theatr gyfoes a mwy risqué . . . a chyfle i gamu o’ch cynefin cysurus a phrofi rhywbeth gwahanol.

Er mwyn eich annog i roi cynnig ar y gwaith newydd yma, rydyn ni’n cynnig nosweithiau lle gallwch dalu fel y mynnwch:

Dewch ag arian parod gyda chi, os gwelwch yn dda, oherwydd byddwn yn casglu cyfraniadau mewn bwcedi ar ddiwedd y perfformiadau arbennig yma.

Ac yn ein tro fe wnawn ni ddangos rhywbeth anarferol, rhywbeth gwahanol, rhywbeth rhyfeddol – yn cynnwys cabaret, comedi, bwrlésg, perfformiadau gair llafar, cerddoriaeth, drag a drama.

Dyma ffrwydrad o waith amrywiol i chi ei fwynhau, a’r cyfan dan un to.

Felly agorwch eich calon, eich meddwl a’ch pwrs, ac ymunwch â ni yn 2019 am berfformiadau gwych sy’n costio llai.

Byddwn yn casglu cyfraniadau mewn bwcedi casgliad ar ddiwedd y perfformiadau arbennig yma, felly dewch ag arian parod gyda chi, os gwelwch yn dda.