Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae The Boiler House yn Nhreganna yn cynnig sesiynau Gweithdy Graffiti i oedolion a phlant 10 oed a throsodd. Mae sesiynau grŵp a sesiynau preifat ar gael gyda gofodau dan do ac yn yr awyr agored.

Rhif ffôn: 07738 092524 / 07977 138587

E-bost: info@boilerhousegraffiti.co.uk

Cyfeiriad: Uned D, Papermill Road, Treganna, Caerdydd, CF11 8DH, Cymru.