Gweithdau Ysgol Matilda

Newid fy stori: Llyfrgell Mrs Phelps

Yn eich ysgol

27 Tachwedd – 13 Rhagfyr 2018

Gweithdau Ysgol Matilda

Newid fy stori: Llyfrgell Mrs Phelps

27 Tachwedd – 13 Rhagfyr 2018

Yn eich ysgol

Ymgollwch ym myd splendigedig Roald Dahl gyda gweithdy yn eich ysgol dan lyw creadigol artistiaid hyfforddedig y Royal Shakespeare Company.

Bydd ein gweithdai cyffrous yn archwilio technegau amrywiol adrodd stori ac yn eich helpu chi i ail-sgwennu stori un cymeriad o Matilda.

Gall ysgolion archebu gweithdy dwy awr neu ddiwrnod llawn yn eu hysgol. Gan weithio gyda chymeriad Mrs Phelps, llyfrgellydd y gerddorfa, bydd myfyrwyr yn defnyddio gwahanol dechnegau adrodd stori i ddatblygu deilliannau newydd ar gyfer un o'r cymeriadau. Datblygir gweithdai mewn ymateb i anghenion eich myfyrwyr a gallant ymgorffori canlyniadau cerddorol yn ogystal â chanlyniadau ysgrifenedig neu berfformiad.

I ba oedran?

8 – 13 oed
Cyfnod Allweddol 2 a 3

Pryd?

27 Tachwedd 2018 9am & 1pm
28 Tachwedd 2018 9am & 1pm
29 Tachwedd 2018 9am & 1pm
4 Rhagfyr 2018 9am & 1pm
5 Rhagfyr 2018 9am & 1pm
6 Rhagfyr 2018 9am & 1pm
11 Rhagfyr 2018 9am & 1pm
12 Rhagfyr 2018 9am & 1pm
13 Rhagfyr 2018 9am & 1pm

Mae gweithdai dwyieithog ar gael 27 – 29 o Dachwedd 2018 ond bydd y dyddiadau eraill i gyd yn Saesneg.

Y Gweithdai

Gweithdy hanner diwrnod £175
Mae hyn yn cynnwys gweithdy 2 awr

Gweithdy Diwrnod Cyfan £350
Mae hyn yn cynnwys dau weithdy 2 awr ar wahân i 2 ddosbarth gwahanol o fewn yr un ysgol.

Sut allwn ni gymryd rhan?

Os hoffech i’ch ysgol chi fod yn rhan o hyn – yna lawrlwythwch y ffurflen yma:

Ffurflen archebu

a’i hanfon yn ôl at

addysg@wmc.org.uk

Cyflwynir yn

Yn eich ysgol