Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

PONTYPOOL

Addasiad llwyfan newydd gan Hefin Robinson

30 Hydref – 9 Tachwedd 2024

Stiwdio Weston

Dim. Gair. Wrth neb.

Roedd y DJ radio Grant Mazzy yn arfer bod yn frenin y tonnau awyr, ond mae ei geg fawr a’i ego hyd yn oed yn fwy wedi golygu ei fod wedi gorfod gadael y gorsafoedd cenedlaethol, ac mae bellach yn gweithio i Beacon Radio, gorsaf anhysbys Pont-y-pŵl yng nghymoedd y de.

Ar Ddydd Santes Dwynwen, sy’n eira i gyd, mae Mazzy a’i dîm yn paratoi ar gyfer sioe frecwast arall yn llawn newyddion, tywydd, traffig a galwadau. Ond, mae pethau’n troi’n annifyr wrth i adroddiadau dryslyd gyrraedd am derfysgoedd a thorfeydd yn parablu yn y dref.

Mae panig yn lledaenu. Mae arswyd yn agosáu. A all Mazzy aros ar yr awyr i wneud synnwyr o bopeth, neu a fydd Pont-y-pŵl yn tawelu?

Yn seiliedig ar y ddrama radio wreiddiol gan Tony Burgess a ysbrydolodd y ffilm arswyd gwlt o 2008, mae Pontypool yn addasiad llwyfan newydd o’r stori a drawsnewidiodd y genre sombi.

Wedi’i addasu i’r llwyfan gan Hefin Robinson a’i gyfarwyddo gan Dan Phillips, gyda dyluniad sain ymdrochol gan Ben Samuels.

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru.

Clodrestr

Addasiad llwyfan newydd gan Hefin Robinson
Yn seiliedig ar y stori arswyd gwlt gan Tony Burgess

Cyfarwyddwr Dan Phillips
Dylunydd Set a Gwisgoedd Cory Shipp
Dylunydd Goleuo Simisola Majekodunmi
Dylunydd Sain Ben Samuels
Cyfansoddwr Nicola T Chang
Cyfarwyddwr Symud ac Agosatrwydd Lucy Glassbrook
Dylunydd Colur ac Effeithiau Arbennig Marcus Whitney
Cyfarwyddwr Castio Hannah Miller CDG
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nia Morris

Cynhyrchydd Gweithredol Pádraig Cusack

Amser dechrau:
Llun – Sad 7.30pm*
Sad 9 Tachwedd 2.30pm
*Amser dechrau cynharach am 7pm ddydd Gwener 1 Tachwedd

Rhagddangosiadau: 30 + 31 Hydref 7.30pm £10

Hyd y perfformiad: I'w gadarnhau

Iaith: Perfformir yn Saesneg

Canllaw oed: 13+

Rhybuddion: Iaith gref; synau uchel a dwys; gwaed; themâu marwolaeth, salwch a haint

HYGYRCHEDD

Sain Ddisgrifio
Mer 6 Tachwedd 7.30pm
Sad 9 Tachwedd 2.30pm

Capsiynau Agored
Iau 7 Tachwedd 7.30pm

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £3. Trefnu ymweliad grŵp.

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £3. Aelodaeth.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

Mae Cynllun Hynt ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddyraniadau ac argaeledd. *Nid yw'r cynnig ar gael ar gyfer y rhagddangosiadau ar 30 + 31 Hydref.

Dysgwch fwy am gefnogi ein cynyrchiadau a'n gwaith creadigol ar draws Cymru drwy ddod yn aelod o'n Cylch y Cadeirydd.

Capsiynau Agored

Sain Ddisgrifiad

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston

Perfformiadau Hygyrch

Gweld popeth
An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

Hamilton title and star logo

Hamilton

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

Grease the Musical

Grease The Musical

Hairspray

Hairspray

Y Sioe Gerdd Dolly Parton Newydd

Here You Come Again

Tŵr radio yng nghanol tref yn y cymoedd wedi'i gorchuddo gan eira. Testun yn aildrodd sy'n dweud PONTYPOOL

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

PONTYPOOL

Addasiad llwyfan newydd gan Hefin Robinson