Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
An image of people sitting in a row, two have thrown objects into the air. Taken from Chloe Clarke's show The Importance of Being Described

Unlimited, DAC a'r Ganolfan

Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW

Ystafell Preseli

8 Hydref, 2pm – 6pm

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW {{::on_sale_date.label}} Ystafell Preseli MM/DD/YYYY 15 event-315

Unlimited, DAC a'r Ganolfan

Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW

8 Hydref, 2pm – 6pm

Ystafell Preseli

Yn cefnogi celfyddydau sydd wedi'i harwain gan Gelfyddydau yng Nghymru a digwyddiad rhwydweithiol.

Sut all y sector cefnogi gwaith gan artistiaid anabl? Pa newid sydd wedi digwydd mewn blynyddoedd diweddar, a beth sydd nesaf?

Gan fod rhaglen codi arian Unlimited ar agor i rownd arall o godi arian ychwanegol ar gyfer prosiectay gan artistiaid a chwmniau sy'n creu gwaith sydd wedi'i arwain gan anabledd, mae'n amser allweddol i gasglu ac asesu'r cwestiynau yma. 

Ymunwch â ni am sgwrs panel wedi'i gadeirio gan Uwch Gynhyrchydd Unlimited Jo Verrent, yn dod â'r dramodydd Kaite O'Reilly, y curadur celf Aidan Moesby a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Mae yna sesiynau syrjeri cymorth ar gyfer artistiaid sydd â ddiddordeb mewn ymgeisio i Unlimited sydd ar gael mewn slotiau 20 munud rhwng 12 a 2pm a 4-6pm. Archebwch o flaen llaw drwy e-bostio artists@wmc.org.uk. Rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw gofynion hygyrch sydd angen i ni wybod amdanynt. 

Cefnogir gan Unlimited, yn dathlu gwaith artistiaid anabl gyda chyllideb oddi wrth Cyngor Celfyddydau Cymru. Wedi'i darparu mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru a Chelfyddydau Anabl Cymru.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru'n hygyrch ar gyfer cadeirau olwyn a iaith arwyddion prydain ac mi fydd llais i destun yn cael ei darparu ar gyfer y sgwrs panel. Bydd yna ofod tawel ar wahan ar gael. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hygyrchedd, cysylltwch â artists@wmc.org.uk.

Cyflwynir yn

Ystafell Preseli