Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative

Agatha Christie: The Mirror Crack'd

26 Mawrth – 6 Ebrill 2019

New Theatre

Mae newid mawr ar droed. Mae merched yn gwisgo trowsus a seren ffilm brydferth o Hollywood wedi dod â newydd wedd i bentref tawel yng nghefn gwlad Lloegr.

Dechreuai Miss Marple gwestiynu ei phwrpas nes i farwolaeth ddirgel fwrw amheuaeth ar bob un sy'n bresennol. Wrth i bawb adrodd stori wahanol, a all Miss Marple ddatod y cwlwm o gelwyddau?

Yn seiliedig ar lyfr Agatha Christie, dyma ddrama newydd ysgogol sy’n trafod sut rydyn ni’n camliwio ein hatgofion, ein gwirioneddau, i guddio’r tywyllwch oddi mewn.

Yn y ddrama gyfoethog, seicolegol yma, mae pawb yn gwarchod cyfrinach neu ddwy…

Susie Blake a Simon Shepherd yn ymuno â’r cast ar gyfer addasiad llwyfan cyntaf prydain o nofel  Agatha Christie The Mirror Crack’d.

Susie Blake fydd yn chwarae rhan Miss Marple, actores sy'n adnabyddus fel Hilary Nicholson yn Mrs Brown's Boys, Bev Unwin yn Coronation Street a'r Cyflwynydd Cyswllt ar raglen Victoria Wood As Seen on TV.

"Dw i wrth fy modd yn ymgymryd â'r rhan yma. Dw i wedi bod yn aros i gael chwarae rhan fel hyn ar hyd fy ngyrfa. Ro'n i wrth fy modd yn gwylio'r anhygoel Margaret Rutherford fel Miss Marple, ac yn meddwl llawer am gael bod fel hi pan o'n i'n blentyn."

Susie Blake

Simon Shepherd fydd yn ymgymryd â rhan arolygydd Scotland Yard Dermot Craddock. Mae'n adnabyddus fel Dr. Will Preston yng nghyfres deledu boblogaidd ITV Peak Practice.

"Dermot Craddock yw fy rhan gyntaf fel Prif Arolygydd a rydw i wrth fy modd yn cael gweithio gyda'r cyfarwyddwr dawnus Melly Still unwaith eto, ar yr addasiad newydd craff yma gan Rachel Wagstaff."

Simon Shepherd

Mae'r cynhyrchiad yma'n digwydd yn y New Theatre, Caerdydd

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad 0 £10 ar 26 Mawrth. Aelodaeth

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 8+ gostyngiad o £3.50. Trefnu ymweliad grŵp

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Dyddiadau'r daith gyfan:

Ni fydd tocynnau ar gyfer The Mirror Crack’d ar gael i’w prynu pedwar awr a hanner cyn pob perfformiad, felly cysylltwch â New Theatre drwy 029 2087 8889 am docynnau wedi’r pwynt hwnnw.

Theatr Newydd, Caerdydd 26 Mawrth – 06 Ebrill

Archebwch tocynnau

Cast:

Susie Blake - Miss Marple
Colin R Campbell - Cyril Leigh
Joe Dixon - Jason Rudd
Suzanna Hamilton - Marina Gregg
Julia Hills - Dolly Bantry
Katherine Manners - Heather Leigh
Katie Matsell - Cherry Baker
Davina Moon - Ella Zielinsky
Huw Parmenter - Giuseppe Renzo
Gillian Saker - Lola Brewster
Simon Shepherd - Dermot Craddock 

Sain Ddisgrifiad

Cyflwynir yn

New Theatre