Am ddim

fforwm datblygu artistiaid: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol

Seligman Room

8 Tachwedd 2019, 4.30pm – 7pm

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London fforwm datblygu artistiaid: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol {{::on_sale_date.label}} Seligman Room MM/DD/YYYY 15 event-802

Am ddim

fforwm datblygu artistiaid: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol

8 Tachwedd 2019, 4.30pm – 7pm

Seligman Room

Dewch i’n fforwm datblygu artistiaid a’n helpu ni i wella sut rydyn ni’n gweithio gydag artistiaid ledled Cymru.

Dros y flwyddyn nesaf, rydyn ni’n asesu’r hyn rydyn ni’n ei gynnig i ddatblygu artistiaid. Dyma’ch cyfle i ddechrau cyfrannu i’r broses, felly byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i rannu eich barn gyda ni.

I gychwyn y  broses, rydyn ni’n ymchwilio’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn barod, a beth rydych chi’r artistiaid, eisiau i ni ei wneud  fwy ohonno.

Dywedwch wrthom ni beth rydyn ni’n ei wneud yn dda, beth rydych chi wedi ennill o gael cymorth gennym ni, beth hoffech chi i wneud fwy ohonno, sut gallwn ni eich helpu’n well a pa fath o gyfleoedd rydych chi’n credu sydd ar goll yng Nghymru.

Bydd y prynhawn yn cael ei rannu’n dri rhan, gyda diodydd a sioe ar y diwedd. Archebwch eich tocyn am ddim a a chyrraedd ar yr amser priodol, naill ai 4.30 pm neu 5.30 pm.

AMSERLEN

Rhan1, 4.30pm – 5.15pm

Mae’r rhan yma ar gyfer artistiaid sydd wedi derbyn cymorth gan y Ganolfan yn barod. Byddwn yn gofyn i chi pa elfen o’n cymorth sydd wedi bod fwyaf buddiol i chi, beth sydd angen gwella, a’ch cynlluniau i barhau a’ch taith artistig naill ai gyda ni neu mewn lleoliad arall.

Rhan 2, 5.30pm – 6.15pm

Mae’r rhan yma’n addas ar gyfer unrhyw artistiaid, p’un ai os ydynt wedi derbyn cefnogaeth gan y Ganolfan o’r blaen neu beidio. Byddwn yn gofyn i chi am yr hyn y gallwn ni wella, pa fath o gyfleoedd yr hoffech chi weld a pha gyfleoedd sydd ar goll o dirwedd gelfyddydol Cymru.

Rhan 3, 6.15pm - 7pm

Cyfle i gael diod a gweld sioe! I ddiolch i chi am gyfrannu’ch amser hoffem ni gynnig cyfle i weld sioe a chael diod am ddim. Bydd hwn yn gyfle i chi gwrdd â’r artistiaid eraill mwynhau diod ac yna gwylio sioe anhygoel Hive City Legacy gan Roundhouse a Brief Factory.

Os oes gennych chi unrhyw anghenion hygyrchedd cysylltwch â glesni.price-jones@wmc.org.uk a fydd yn cynnal y digwyddiad.

Seligman Room

Cyflwynir yn

Seligman Room