Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Ffresh

21 Mawrth 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Blah Blah Blah: Stand Up and Slam {{::on_sale_date.label}} Ffresh MM/DD/YYYY 15 event-440

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Comedi stand-yp yw cefnder gwirion barddoniaeth. Cywir? Barddoniaeth berfformiadol yw cyfnither ddiflas comedi. Cywir? Dyma’ch cyfle i gael gwybod y gwir!

Chwe act anhygoel o fyd comedi a barddoniaeth yn dod wyneb yn wyneb mewn tair rownd danbaid, gan frwydro i benderfynu, unwaith ac am byth, pa un o’r ddau sydd orau. Pwy sy’n mynd i ennill? Chi sydd i benderfynu...

Tîm Barddoniaeth

Daniel Simpson yw arweinydd y Tîm Barddoniaeth: bardd llwyfan sydd wedi perfformio ar draws y DU, gan gynnwys yng Ngŵyl Glastonbury, Roundhouse Camden, ac yn rownd derfynol Fringe Slam y BBC. Ac yntau gynt yn Fardd Llawryfog Canterbury, mae Dan yn cynhrychu gwaith dengar a chyfoes iawn sy’n boblogaidd, clyfar, a doniol. 

Bardd, perfformiwr, a hyrwyddwr o’r De Orllewin yw Malaika Kegode. A hithau’n cynnal y digwyddiad poblogaidd Milk Poetry ym Mryste, mae Malaika wedi gweithio gyda sefydliadau megis BBC 1Xtra a’r Roundhouse. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf, Requite, gan Burning Eye Books. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar brydferthwch cain a hynod bersonol y bobol o’n hamgylch.

Enillodd Mab Jones Wobr Cynulleidfa John Tripp ar gyfer Barddoniaeth Lafar, Gwobr Farddoniaeth Aurora, a Gwobr Goffa Geoff Stevens ar gyfer Barddoniaeth, ac yn ddiweddar, mae wedi derbyn Dyfarniad Cymru Creadigol. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf, Poor Queen, gan Burning Eye Books. Cyhoeddwyd ei hail, Take Your Experience and Peel It, gan Indigo Dreams. Mae ei gwaith yn sylwgar, real, ac yn aml yn hynod ddoniol.

Tîm Comedi

Eshaan Akbar yw arweinydd y Tîm Comedi. Cafodd ei ethol yn Ddigrifwr y Flwyddyn yn 2016 gan y Comedy Club, ac mae wedi gweld cyfres o’i sioeau yn gwerthu allan yn yr Edinburgh Fringe Festival. Mae newydd drosglwyddo i Theatr Soho, ac mae wedi cefnogi Micky Flanagan a Dean Baptiste ar eu teithiau perfformio, yn ogystal ag ymddangos ar Big Asian Stand Up Show BBC2, Comedy Central, BBC Asian Network, The Now Show ar BBC Radio 4 a TalkSPORT.

Mae Sarah Bridgman yn wyneb gyfarwydd yng nghylchoedd comedi De Cymru, a hithau’n perfformio ers 2009. Mae hi wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol y Wobr Gomedi Gymreig am ddigrifwyr heb lofnodi ddwywaith, gan berfformio yn y clybiau a’r gwyliau gorau gan gynnwys The Glee Club a Green Man Festival. Mae’n cynnal ei noson meic agored ei hunan yn Abertawe, ac ymddangosodd yn yr Edinburgh Fringe am y tro cyntaf yn ddiweddar gyda’i sioe unigol gyntaf.

Actor a chyflwynydd teledu a radio yw Steffan Alun. Mae’n ymddangos yn rheolaidd ar BBC Cymru ac mewn clybiau comedi ar draws y DU. Mae wedi cefnogi Elis James ar ei daith berfformio, ac yn wyneb gyfarwydd mewn gwyliau gan gynnwys Edinburgh Fringe a Gŵyl Gomedi Machynlleth. 

Canllaw oed: 16+

Bar a chegin yn agor am 6pm
Sioe yn dechrau am 8pm

Cynigion

Aelodau Addewid: gostyngiad o £3.
Ychwanegwch botelaid o win at eich tocyn am £10 ychwanegol
Ychwanegwch swper a diod am £15 ychwanegol

Ffresh

Cyflwynwyd yn

Ffresh

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows