Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Clod Ensemble

Caring For The Carers

Ystafell Preseli

29 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Caring For The Carers {{::on_sale_date.label}} Ystafell Preseli MM/DD/YYYY 15 event-448

Clod Ensemble

Caring For The Carers

29 Ebrill 2019

Ystafell Preseli

Ymunwch â ni am y drafodaeth banel hon mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru.

Sut mae lles meddyliol a chorfforol gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd yn effeithio ar y bobl maent yn gofalu amdanynt? Mae gweithio mewn amgylcheddau gofal iechyd yn her gorfforol, feddyliol ac emosiynol. Yn aml mae gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd yn canolbwyntio cymaint ar eu cleifion fel eu bod yn anghofio gofalu am eu hunain.

Bydd y drafodaeth hon yn rhannu gwaith Performing Medicine – ein rhaglen hyfforddi arloesol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd sydd wedi ei seilio ar y celfyddydau.

Gan dynnu ar ein peilot diweddar o Performing Medicine yn Abertawe, bydd panel o ymarferwyr sy’n gweithio ar draws meddygaeth a’r celfyddydau yn trafod sut mae gan ‘hunanofal’ ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd ran hanfodol mewn gofal tosturiol a chanlyniadau cleifion.

 

Canllaw oed: 14+

Hyd: Tua awr a hanner

Cyflwynir yn

Ystafell Preseli