Doctor Dolittle The Musical [Wedi ei ganslo]

Doctor Dolittle The Musical [Wedi ei ganslo]

Theatr Donald Gordon

6 – 16 Awst 2019

Doctor Dolittle The Musical [Wedi ei ganslo]

6 – 16 Awst 2019

Theatr Donald Gordon

Mae cynhyrchwyr Doctor Dolittle The Musical wedi penderfynu canslo’r cynhyrchiad. Rydyn ni wrthi’n cysylltu â deiliaid tocynnau gyda rhagor o fanylion ynglŷn ag ad-dalu neu gyfnewid eu tocynnau. Yn y cyfamser, mae croeso i chi ffonio 029 2063 6464 gydag unrhyw bryderon brys.

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Theatr Donald Gordon

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon