Hollie McNish: 2019 Tour

Hollie McNish: 2019 Tour

Bar Cabaret ffresh

15 Mai 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Hollie McNish: 2019 Tour {{::on_sale_date.label}} Bar Cabaret ffresh MM/DD/YYYY 15 event-445

Hollie McNish: 2019 Tour

15 Mai 2019

Bar Cabaret ffresh

Bydd Hollie McNish yn dychwelyd i ffresh i berfformio barddoniaeth, sgwrsio’n onest ac yn agored a darllen o’i chasgliadau barddoniaeth diweddaraf.

Bydd Clare Potter, perfformwraig, bardd ac awdur arobryn Cymreig sy’n angerddol dros weithio mewn ysgolion ac ar brosiectau cymunedol, yn ymuno â Hollie.

Gyda Benjamin Zephaniah wedi datgan ‘Alla i ddim tynnu ‘nghlustiau oddi arni’, Kate Tempest yn dweud bod ei barddoniaeth ‘yn groesawgar, yn sbardun ac yn brydferth’ a chefnogwyr sy’n cynnwys Emma Watson, Robin Ince, Pink a Tim Minchin, mae Hollie McNish, enillydd Gwobr Ted Hughes, yn un na ddylech ei methu.

Mae’n Gymrawd Sefydliad y Celfyddydau yn y Gair Llafar, mae wedi ei gwylio dros ddeg miliwn o weithiau ar YouTube yn ei pherfformiadau barddoniaeth ar-lein, a hi oedd y bardd cyntaf i recordio yn stiwdios enwog Abbey Road yn Llundain.

Disgwyliwch iaith gref wrth iddi drafod ffrwythau a’r cnawd, euogrwydd, rhyw, gwleidyddiaeth, marwolaeth, bronnau, transformers a llawer mwy. 

Bydd llyfrau ar gael i’w prynu yn y digwyddiad. Bydd cyfle i gael llofnod ar lyfr ar ôl y sioe.

Canllaw oed: 16+ (yn cynnwys iaith gref)

CYNIGION


Aelodau Addewid: gostyngiad o £3.

Cynigion cyntaf i’r felin: ychwanegwch botel o win am £10, neu dewiswch 2 blât bychan ac unai gwydriad o win, peint neu ddiod ysgafn am £15.

Mae’r bar a’r gegin ar agor o 6pm ymlaen ac mae’r sioe yn dechrau am 8pm.

Bar Cabaret ffresh

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Against The Grain

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Dante or Die

User Not Found

Ysgrifennwyd gan Chris Goode

Aleighcia Scott

Dante or Die

Cyflwyniad i Greu Theatr ar Safleoedd Penodol

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

The Greatest of Shows

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?