Hollie McNish: 2019 Tour

Hollie McNish: 2019 Tour

Ffresh

15 Mai 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Hollie McNish: 2019 Tour {{::on_sale_date.label}} Ffresh MM/DD/YYYY 15 event-445

Hollie McNish: 2019 Tour

Bydd Hollie McNish yn dychwelyd i ffresh i berfformio barddoniaeth, sgwrsio’n onest ac yn agored a darllen o’i chasgliadau barddoniaeth diweddaraf.

Gyda Benjamin Zephaniah wedi datgan ‘Alla i ddim tynnu ‘nghlustiau oddi arni’, Kate Tempest yn dweud bod ei barddoniaeth ‘yn groesawgar, yn sbardun ac yn brydferth’ a chefnogwyr sy’n cynnwys Emma Watson, Robin Ince, Pink a Tim Minchin, mae Hollie McNish, enillydd Gwobr Ted Hughes, yn un na ddylech ei methu.

Mae’n Gymrawd Sefydliad y Celfyddydau yn y Gair Llafar, mae wedi ei gwylio dros ddeg miliwn o weithiau ar YouTube yn ei pherfformiadau barddoniaeth ar-lein, a hi oedd y bardd cyntaf i recordio yn stiwdios enwog Abbey Road yn Llundain.

Disgwyliwch iaith gref wrth iddi drafod ffrwythau a’r cnawd, euogrwydd, rhyw, gwleidyddiaeth, marwolaeth, bronnau, transformers a llawer mwy. 

Bydd llyfrau ar gael i’w prynu yn y digwyddiad. Bydd cyfle i gael llofnod ar lyfr ar ôl y sioe.

Canllaw oed: 16+ (yn cynnwys iaith gref)

CYNIGION


Aelodau Addewid: gostyngiad o £3.

Cynigion cyntaf i’r felin: ychwanegwch botel o win am £10, neu dewiswch 2 blât bychan ac unai gwydriad o win, peint neu ddiod ysgafn am £15.

Mae’r bar a’r gegin ar agor o 6pm ymlaen ac mae’r sioe yn dechrau am 8pm.

Ffresh

Cyflwynwyd yn

Ffresh

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows