House of Broadway

Mae House of Broadway yn ôl! Yn dilyn adolygiadau pum seren yn Adolygiadau Theatr Broadway a Llundain, bydd y tîm yn dychwelyd i berfformio noson o ddanteithion theatr gerdd.

Bydd y sioe – a ddisgrifiwyd gan adolygwyr fel “noson gaboledig yn llawn enaid a hiwmor” (Broadway World) – yn cynnwys doniau gorau’r West End yn perfformio’r caneuon sy’n dal i ddenu cynulleidfaoedd yn ôl i Broadway. Dewch i mewn i’r House of Broadway ym mis Ebrill a chewch noson drydanol o adloniant.

Canllaw oed: 16+

Bar a chegin yn agor am 6pm
Sioe yn dechrau am 8pm

Cynigion

Aelodau Addewid: gostyngiad o £3.
Ychwanegwch botelaid o win at eich tocyn am £10 ychwanegol
Ychwanegwch swper a diod am £15 ychwanegol

Ffresh

Cyflwynwyd yn

Ffresh

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows