Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Profiad ffilm 360 am ddim

Lleisiau Cymru

Chwe artist cyfoes. Chwe stori dwymgalon

Glanfa

9 August - 1 September 2019

Profiad ffilm 360 am ddim

Lleisiau Cymru

Chwe artist cyfoes. Chwe stori dwymgalon

9 August - 1 September 2019

Glanfa

O fynyddoedd Eryri i glybiau canol dinas Caerdydd, mae’r ffilm ymdrochol yma’n arddangos sîn gerddoriaeth egnïol Cymru a’r tirwedd sy’n ei diffinio.

Ffilmiwyd Lleisiau Cymru fel fideo ymdrochol 360º, gan gyfleu hudoliaeth y foment, a hynny drwy chwe lens hemisfferig sy’n eich cludo i Glwb Ifor Bach, Festival No.6 a’r Gŵyl Green Man i brofi’r cyfan dros eich hun.

Cafodd y chwe trac eu recordio a’u cymysgu mewn sain 360º yn 3D, gan drin bob golygfa ymdrochol fel sffêr 360º sy’n llawn sain, gyda chi yn y canol.

Drwy gydol haf a hydref 2018, aeth camerâu ar daith i ddilyn y doniau disglair diweddaraf i ddod allan o Gymru; o Ŵyl y Dyn Gwyrdd i Glwb Ifor Bach, cartref cerddoriaeth Gymreig.

Yr Artistiaid dan sylw

Dewch i ddarganfod Adwaith, y grŵp o ferched grymus Cymreig, y canwr a’r offerynnydd gwerin The Gentle Good; y cyfuniad egnïol, Astroid Boys; sŵn club-jazz-rap Afro Cluster, côr meibion Y Brythoniaid, a seiniau electronig unigryw Marged.

Dilynwch y cerddorion Cymreig yma drwy dirweddau dramatig, a chlywed beth mae’n ei olygu i fod yn artist yng Nghymru heddiw.

Lle i'w wylio

Dewch i brofi'r gigiau ymdrochol yma am ddim yn y Ganolfan dros yr haf. Mae ein Byd Rhithwir yn y Glanfa, drws nesaf i'r cerflun fawr o'r Ddaear, Gaia.

Amseroedd agor - Byd Rhithwir

10am - 1pm a 2pm - 5pm bob dydd drwy gydol wyliau'r haf, drws nesaf i Gaia.

Diogelwch Rhithwir (VR)

Efallai na fydd profiad rhithwir a chynnwys 360 yn addas i chi. Oherwydd natur ymdrochol setiau rhithwir, mae rhai gwylwyr yn profi teimlad o ddryswch, yn colli cydbwysedd tra’n sefyll, neu’n teimlo’n sâl. Os ydych yn dioddef unrhyw un o’r rhain, argymhellir eich bod yn tynnu’r set rhithwir.

Os ydych chi’n tueddu i gael eich effeithio gan oleuadau strôb a cherddoriaeth gyflym, yna dylech hefyd osgoi gwylio’r ffilm rhithwir yma.

Awgrymir 12+ fel canllaw oedran gwylio

Ariannwyd y prosiect drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru, gyda'r bwriad o annog syniadau am gynnyrch newydd, arloesol gan weithio mewn partneriaeth er mwyn cael mwy o effaith a denu rhagor o ymwelwyr.

Cyflwynir yn

Glanfa