Madagascar The Musical

6 - 11 Awst 2019

Theatr Donald Gordon

Perfformiad Ymlacedig

8 Awst, 2pm.

Wedi ei gynllunio ar gyfer plant, pobl neu oedolion iau a allai fod ag anableddau neu anghenion cymorth ychwanegol, a’r rheiny ar y sbectrwm awtistig.

Rydym yn gwneud ystod o addasiadau synhwyraidd, megis lleihau lefelau sain, tymheru goleuadau llachar, a sicrhau lleoliad llai ffurfiol er mwyn i’r gynulleidfa symud o gwmpas yn ystod y perfformiad.

   

Yn serennu enillydd yr X-Factor *Matt Terry, a wedi’i seilio ar ffilm gartŵn DreamWorks, bydd Madagascar The Musical yn dilyn eich holl ffrindiau ‘cracka-lackin’ wrth iddyn nhw ddianc o’u cartref yn Sŵ Central Park Efrog Newydd a dilyn taith annisgwyl i fyd rhyfeddol Madagascar y Brenin Julien.

  

Alex y llew yw brenin y jyngl yn Sŵ Central Park Efrog Newydd, a’r prif atyniad yno. Mae Alex a’i ffrindiau gorau – Marty’r sebra, Melman y jiráff a Gloria’r hipopotamws – wedi treulio’u holl fywydau yn gaeth ond yn fodlon eu byd, wrth ennyn edmygedd y cyhoedd a chael eu holl brydau bwyd ar blât.

Ond â’i lygad ar y man gwyn man draw, mae chwilfrydedd Marty yn ormod, ac mae’n dianc – gyda chymorth pengwiniaid peniog – er mwyn cael gweld y byd.

Ymunwch ag Alex y Llew, Marty’r Sebra, Melman y Jiráff, Gloria’r Hipopotamws a’r pengwiniaid cyfrwys, doniol, wrth iddyn nhw lenwi’r llwyfan gyda’u hantur gerddorol fythgofiadwy.

Gyda chymeriadau gwych, cyffro di-ben-draw a cherddoriaeth fywiog, bydd hi’n anodd iawn ichi beidio â chyd-ddawnsio a mwynhau!

*Ni fydd Matt Terry yn perfformio ar 10 Awst. Weithiau bydd salwch neu wyliau’n codi, felly nid oes modd i gynhyrchwyr warantu bod unrhyw un o’r artistiaid yn ymddangos ym mhob perfformiad.

Canllaw oed: 3+ (dim plant dan 2 oed)

Cynigion Aelodau

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth.

Cynigion i Grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon