Nativity! The Musical

19 - 23 Tachwedd 2019

Theatr Donald Gordon

Ar ôl taith hynod lwyddiannus yn 2018 a chyfnod o fri yn Llundain, mae Nativity! The Musical yn dod i’r Ganolfan ym mis Tachwedd.

Llawn hwyl, sbri a digon o chwerthin, mae’r chwip o sioe gerdd yma wedi’i haddasu i’r llwyfan gan Debbie Isitt, creawdwraig y ffilmiau poblogaidd.

Mae gan bob un plentyn yn yr ysgol un dymuniad Nadolig, i serennu yn nrama’r Geni, ac yn ysgol St Bernadette maen nhw’n ceisio creu fersiwn cerddorol! Yr unig drafferth yw bod yr athro Mr Madden wedi addo bod cyfarwyddwyr o Hollywood yn dod i weld y sioe er mwyn ei throi’n ffilm. Ymunwch ag ef, ei gynorthwyydd dosbarth hanner call, Mr Poppy, plant bach doniol a llond llwyfan o hud a lledrith wrth iddyn nhw drio eu gorau glas i sicrhau bod dymuniadau Nadolig pawb yn dod yn wir.

“A feel-good bonanza”

The Daily Telegraph

Yn serennu rhai o’ch hoff ganeuon o’r ffilmiau er mwyn i bawb ganu ynghyd, gan gynnwys Sparkle and Shine, Nazareth, One Night One Moment, She’s the Brightest Star a llwyth o ganeuon newydd, dyma sioe gerdd llawn calon ac ysbryd y Nadolig.

Archebwch nawr ac ymunwch am ychydig o ANRHEFN ym Methlehem!

Canllaw oed: 5+ (dim plant dan 2 oed)

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth.

Cynigion i grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Theatr Donald Gordon

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Sioeau cerdd

Gweld popeth

We Will Rock You

Y Sioe Gerdd gan Queen a Ben Elton

The King And I

Beautiful - The Carole King Musical

Six

Annie

Nativity! The Musical

Les Misérables

Grease

Teuluoedd

Gweld popeth

Sadyrnau i'r Teulu

Annie

Nativity! The Musical

Madagascar The Musical

AM DDIM

Gaia

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Byd rhithwir

Dewch i brofi bydoedd rhithwir anhygoel

AM DDIM

Gweithgaredd Carnifal Butetown

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar