Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Ymarfer Agored gyda Fearghus Ó Conchúir

Tŷ Dawns

17, 24 a 31 Gorffennaf 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Ymarfer Agored gyda Fearghus Ó Conchúir {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-619

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Ymarfer Agored gyda Fearghus Ó Conchúir

17, 24 a 31 Gorffennaf 2019

Tŷ Dawns

Yn awyddus i glywed mwy am sut ydym yn creu dawns? Ym mis Gorffennaf, mae ein Cyfarwyddwr Artistig, Fearghus yn gweithio â’r dawnswyr ar ei brosiect creadigol cyntaf â’r cwmni ‘Rygbi - Annwyl i mi / Dear to me’.

Ar nosweithiau Mercher yn ystod y broses greu, byddwn yn agor y drysau am awr i chi gael gweld yr hyn yr ydym yn gweithio arno yn y stiwdio.

Gallwch weld coreograffwyr a dawnswyr wrth eu gwaith, gan roi blas go iawn i chi o’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i lenni eich Cwmni Dawns Cenedlaethol.

Mae croeso i chi fraslunio neu ymlacio a mwynhau’r ymarfer, yn ogystal â gofyn unrhyw gwestiynau ar y diwedd mewn awyrgylch braf a chyfeillgar.

Dewch i gwrdd â Fearghus a’n tîm o ddawnswyr wrth iddynt greu’r gwaith newydd cyffrous hwn, a fydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.

Cynhelir yr Ymarfer Agored hwn yma yn y Tŷ Dawns yng Nghaerdydd ac mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond bydd angen tocyn arnoch.

NODER: Cynhelir yr Ymarfer Agored ar ddydd Mercher 24 Gorffennaf ym Mharc Bute, wrth ymyl Caffi’r Ardd Gudd. Yn amodol ar y tywydd

Ni allwch ymuno â ni? Caiff rhai rhannau o’n hymarferion eu ffrydio’n fyw ar ein tudalen Facebook 

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns