AM DDIM

Planhigion y Ddaear

Glanfa

5 - 9 Awst 2019, 11am - 4pm

AM DDIM

Planhigion y Ddaear

5 - 9 Awst 2019, 11am - 4pm

Glanfa

Mae planhigion yn holl bwysig i’n planed. Maen nhw’n rhyddhau ocsigen i’r amgylchedd, amsugno carbon deuocsid a’n cynnal a bwydo anifeiliaid a bodau dynol. 

Dewch i ddangos eich gwerthfawrogiad, drwy wneud ychydig o arddio. Byddwn yn plannu hadau ac yn creu gerddi cludadwy. 

Ymunwch â ni ar daith i greu Daear werdd.

Cyflwynir yn

Glanfa