Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Atal Caethwasiaeth

6 Mehefin 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London RHYDDID - Atal Caethwasiaeth {{::on_sale_date.label}} MM/DD/YYYY 15 event-543

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Atal Caethwasiaeth

Trafodaeth wedi’i chadeirio gan Bela Arora, Athro Llywodraethu Byd-eang ac Is-gadeirydd y Prosiect Prydeinig ac Americanaidd, Prifysgol De Cymru

Partneriaid: Prifysgol De Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Yn ôl yr amcangyfrif diweddaraf, mae oddeutu 13,000 o ddioddefwyr caethwasiaeth fodern yn y DU, a mwy na 40 miliwn yn fyd-eang. Bydd y drafodaeth hon yn cwmpasu caethwasiaeth ar ein stepen drws, straeon gan un a oroesodd y profiad o gael ei fasnachu sydd bellach yn fardd adnabyddus (Eric Ngalle Charles), a gwybodaeth am y gwaith a wneir i gefnogi dioddefwyr yn lleol ac yn fyd-eang.