Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Croeso i Ffoaduriaid

5 Mehefin 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London RHYDDID - Croeso i Ffoaduriaid {{::on_sale_date.label}} MM/DD/YYYY 15 event-544

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Croeso i Ffoaduriaid

Sgwrs wedi’i chadeirio gan Dr Veronique Barbelet, Cymrawd Ymchwil Uwch, Y Grwˆp Polisi Dynol, Y Sefydliad Datblygu Tramor

Partneriaid: Amnesty International, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Mae chwilio am le diogel i fyw yn hawl dynol, a dyma pam mae Amnest Rhyngwladol yn ymgyrchu i sicrhau bod llywodraethau yn anrhydeddu eu cyfrifoldebau i ddiogelu’r hawliau hyn. Wedi’i guradu gan Amnest Caerdydd, mae’r panel hwn yn dathlu cyfraniad enfawr ffoaduriaid a’r camau gweithredu a wneir gan sefydliadau a grwpiau i’w croesawu.

Tocynnau ar gael i’w brynu wrth y drws, yn ddibynnol ar argaeledd ac arian parod yn unig.