Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: The Cunning Little Vixen

5 & 11 Hydref 2019

Theatr Donald Gordon

Dewiswch eich pecyn drwy ddefnyddio’r botymau ar waelod y dudalen; detholwch eich sioeau ac yna caiff y gostyngiad ei gymhwyso yn y basged.

Un prynhawn yn ddwfn yn y goedwig, mae'r Coedwigwr yn dod ar draws llwynoges ifanc, ac mae'n mynd â hi adref fel anifail anwes i'w deulu. 

Ond mae gan y greadures chwareus hon gynlluniau mwy ac mae hi'n dianc i ymrafael â'r byd ar ei thelerau ei hun. Wrth i'w hantur ddatblygu, mae holl greaduriaid y goedwig yn dod yn fyw, mewn chwedl sy'n dathlu cylch bywyd.

Wedi ei ysbrydoli gan stribed comig, mae cynhyrchiad lliwgar WNO yn swynol, doniol a dwys. Mae'n ailuno'r Cyfarwyddwr, David Pountney gyda Chyfarwyddwr Cerdd WNO, Tomáš Hanus sy'n arwain cyfuniad o gerddoriaeth werinol a cherddoriaeth soffistigedig Janáček, gan ddwyn i gof bywiogrwydd natur.

Cynhyrchiad ar y cyd â Scottish Opera

Cenir yn Tsieceg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Pecynnau Opera Cenedlaethol Cymru

3 OPERA gostyngiad o10% 4 OPERA gostyngiad o 15% 5 OPERA gostyngiad o 20% 

Canllaw oed: 8+ (Dim plant dan 2 oed)

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr (gydag 1 egwyl)

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.

 Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

DAN 30 OED

£10 — yn berthnasol i seddi penodol.

DAN 16 OED

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon