The Nature of Why

British Paraorchestra

The Nature of Why

Stiwdio Weston

9 - 11 Mai 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Nature of Why {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-423

British Paraorchestra

The Nature of Why

9 - 11 Mai 2019

Stiwdio Weston

 

Mae The Nature of Why yn cyfuno dawns a cherddoriaeth fyw i greu perfformiad epig sy’n byrlymu o emosiwn a phrydferthwch corfforol.

Sioe wedi’i chomisiynu gan Unlimited yw hon, sy’n cynnwys sgôr byw sinematig gan Will Gregory o Goldfrapp, ensemble o gerddorion o Baragerddorfa Prydain, a phedwar o ddawnswyr rhyfeddol eu dawn.

Richard Feynman, y ffisegydd theoretig chwilfrydig ac anarferol, a enillodd wobr Nobel am ei waith, yw ysbrydoliaeth y sioe – sioe sy'n chwilio am ystyr yn y byd o’n cwmpas drwy naw o symudiadau gwahanol a theimladwy.

 

When you are asking 'why?', you have to be in some framework that allows something to be true.

Richard Feynman

 

Bydd y dawnswyr a’r gerddoriaeth yn symud fel un, gan chwalu’r muriau rhwng y cerddor a’r dawnsiwr, y perfformiwr a’r gynulleidfa. Y canlyniad yw profiad theatrig agos-atoch a phersonol, a hwnnw’n wahanol i ddim a welsoch o’r blaen.

Sioe lle byddwch yn sefyll yw The Nature of Why. Bydd gennym nifer cyfyngedig o seddi ar gael i’r rheini sy’n ei chael yn anodd sefyll am gyfnodau hir. Os bydd angen seddi arnoch, rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu.

 

Canllaw oed: 8+ (efallai y bydd agosrwydd y perfformwyr at y gynulleidfa yn dychryn plant ifanc iawn)

Mae Disgrifiad Sain yn rhan greiddiol o'r perfformiad, ac mae dehongliadau BSL ar gael ar gyfer rhannau o bob perfformiad.

Mae’r perfformiad yn cynnwys y defnydd o effeithiau tawch. .

Hyd y sioe: tua 1 awr

Talwch Fel y Mynnwch (9 Mai)

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs!

Cynigion aelodau

Gall Aelodau Addewid gael tocynnau am £10 (ac eithrio 9 Mai).

 

Will Gregory sydd wedi cyfansoddi The Nature of Why, Caroline Bowditch sy’n coreograffu, Charles Hazlewood sy’n arwain, a Caroline Bowditch a Charles Hazlewood sy’n cyfarwyddo.

Sioe wedi’i chomisiynu a’i chefnogi gan Unlimited yw hon, yn dathlu gwaith artistiaid anabl, gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r sioe wedi’i chynhyrchu gan The Paraorchestra and Friends, a MAYK.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Stiwdio Weston

Cyflwynwyd yn

Stiwdio Weston

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows