The Nature of Why

British Paraorchestra

The Nature of Why

Stiwdio Weston

9 - 11 Mai 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Nature of Why {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-423

British Paraorchestra

The Nature of Why

9 - 11 Mai 2019

Stiwdio Weston

Mae The Nature of Why yn cyfuno dawns gyfoes a sgôr sinematig byw gan Will Gregory o’r band Goldfrapp i chwalu’r ffin rhwng cerddorion, dawnswyr a’r gynulleidfa mewn perfformiad sy’n fwrlwm o angerdd a dwyster llawen.

Ysbrydolwyd y sioe yma gan chwilfrydedd anghonfensiynol y ffisegydd damcaniaethol Richard Feynman, ac mae’n archwilio ei ymgais i ddarganfod ystyr y byd o’n cwmpas.

Mae’r llwyfan ei hun yn troi’n faes darganfyddiadau wrth i’r hyn sy’n digwydd newid yn barhaus a gwahodd y gynulleidfa i brofi pethau drostyn nhw eu hunain. Y canlyniad yw profiad theatr ymdrochol heb ei ail.

This isn’t a performance you simply see or hear. It’s one you feel.

Bristol 24/7

Comisiynwyd The Nature of Why gan Unlimited a’i pherfformio gan ensemble o gerddorion o Baragerddorfa Prydain, ei harwain gan Charles Hazlewood a’i chyfarwyddo gan Caroline Bowdith, gyda choreograffi gan Caroline Bowditch a Charles Hazlewood.

Wedi ei gynhyrchu gan Paraorchestra and Friends.

Sioe lle byddwch yn sefyll yw The Nature of Why. Bydd gennym nifer cyfyngedig o seddi ar gael i’r rheini sy’n ei chael yn anodd sefyll am gyfnodau hir. Os bydd angen seddi arnoch, rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu.

Talwch Fel y Mynnwch (9 Mai)

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs! 

Rhagor o wybodaeth am ein Nosweithiau Scratch a Thalu Fel y Mynnwch.

Cynigion aelodau

Gall Aelodau Addewid gael tocynnau am £10 (ac eithrio 9 Mai).

Will Gregory sydd wedi cyfansoddi The Nature of Why, Caroline Bowditch sy’n coreograffu, Charles Hazlewood sy’n arwain, a Caroline Bowditch a Charles Hazlewood sy’n cyfarwyddo.

Sioe wedi’i chomisiynu a’i chefnogi gan Unlimited yw hon, yn dathlu gwaith artistiaid anabl, gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r sioe wedi’i chynhyrchu gan The Paraorchestra and Friends, a MAYK.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Stiwdio Weston

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Against The Grain

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Dante or Die

User Not Found

Ysgrifennwyd gan Chris Goode

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Aleighcia Scott

Dante or Die

Cyflwyniad i Greu Theatr ar Safleoedd Penodol

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

The Greatest of Shows

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?