Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The Year My Vagina Tried To Kill Me

Bar Cabaret ffresh

7 Tachwedd 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Year My Vagina Tried To Kill Me {{::on_sale_date.label}} Bar Cabaret ffresh MM/DD/YYYY 15 event-625

The Year My Vagina Tried To Kill Me

7 Tachwedd 2019

Bar Cabaret ffresh

Mewn sioe newydd sbon, mae Amy Vreeke – y comedïwr stand-yp a’r gwneuthurwr theatr – yn cymryd cipolwg gonest a doniol ar gyflwr iechyd sy’n newid bywyd y dioddefwyr, ac sy’n effeithio ar un fenyw ym mhob deg yn y du.

Yn 2016, cafodd Amy ddiagnosis o endometriosis, cyflwr sy’n achosi i leinin y groth dyfu mewn rhannau eraill o’r corff, gan greu ystod eang o symptomau poenus sy’n gallu effeithio ar fywyd bob dydd unrhyw fenyw.

Nawr mae hi yma i ail-fyw deuddeng mlynedd o gam-ddiagnosis, troeon trwstan mewn toiledau, a sawl dêt gyntaf drychinebus.

Drwy jôcs diflewyn-ar dafod, dull cyfareddol o adrodd straeon, ac ychydig o help gan y Gilmore Girls, mae Amy yn archwilio’r tabŵs sy’n rhan annatod o iechyd menywod, ac yn rhoi cipolwg treiddgar i ni ar y profiad o fyw gyda salwch cronig.

Canllaw oed: 16+ (yn cynnwys iaith gref)

Hyd y perfformiad: tua 1 awr

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £3. Aelodaeth.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Bwyd a diod

Ychwanegwch bryd o fwyd a diod i’ch archeb am £15 yr un. Mae’r bar a’r gegin ar agor o 6pm ymlaen ac mae’r sioe yn dechrau am 8pm.

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh