Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Trafodaethau, gweithdai a pherfformiadau

Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW

Stiwdio Weston

14 – 15 Tachwedd, 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-681

Trafodaethau, gweithdai a pherfformiadau

Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW

14 – 15 Tachwedd, 2019

Stiwdio Weston

Dewch i ymuno â ni ar gyfer cyfres o sgyrsiau, trafodaethau panel, gweithdai a pherfformiadau sy’n archwilio ehangder celfyddydau a arweinir gan bobl anabl.

Mae lleoliadau a sefydliadau yn gweithio gyda phobl maent yn eu hadnabod fel arfer, ond beth am y rhai nad ydynt yn eu hadnabod; rheiny sy’n teimlo’n eithriedig ac yn gweithredu y tu allan i’r rhwydweithiau presennol?

Beth am yr artistiaid a’r cynulleidfaoedd sydd ag anghenion hygyrchedd y tu hwnt i’r hyn sydd fel arfer yn cael ei ddarparu?

DIGWYDDIAD DEUDDYDD

Bydd y digwyddiad deuddydd yma’n rhedeg o 11am - 7pm yn ddyddiol ac yn cyflwyno cymysgedd o drafodaethau panel a chyflwyniadau yn cynnwys un topig dadleuol: ydy lleoliadau’n gallu bod yn bob peth i bob person?

Am 7pm bob dydd, ymunwch â ni i wylio cynhyrchiad a raglennir ar gyfer bob dydd.

Bydd gweithdai ar gael, yn cynnig sgiliau ymarferol mewn meithrin hyder rhwydweithio.

Mae gan y digwyddiad yma ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a chapsiynu, mynediad heb grisiau, trefniadau eistedd / gorwedd amgen a gofod distaw.

Rydyn ni wedi ymuno ag Unlimited unwaith eto ar gyfer y digwyddiad yma, rhaglen comisiynu celfyddydol sy’n galluogi i waith newydd gan artistiaid anabl gyrraedd cynulleidfaoedd Prydeinig a rhyngwladol.

Y PANELWYR

Bydd Jo Verrent, Uwch-gynhyrchydd yn Unlimited yn lansio’r diwrnod trwy gynnal trafodaeth ar gyfer diwylliant a lleoliadau.

Yn dilyn hyn, bydd Emma Evans, Uwch-gynhyrchydd Cynhyrchu a Rhaglennu yn y Ganolfan yn cyflwyno cinio am ddim gyda rhwydweithio cefnogol yn cynnwys: Unlimited, Graeme Farrow, Cyfarwydwr Artistig y Ganolfan, Maggie Dunning o Gyngor Celfyddydau Cymru, Swyddog rhanbarthol De Cymru Disability Arts Cymru, Sara Beer ac Alice Whittemore, Rheolwr BFI Network Wales ymysg ein mynychwyr gwych eraill.

Bydd Jo Verrent wedyn yn cyflwyno panel gydag Emma Evans (y Ganolfan) a Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistic Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Ruth Gould MBE, Cyfarwyddwr Disability Arts Cymru a’r artist gweledol a ffotograffydd rhyngwladol sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, Suzie Larke.

I orffen y diwrnod, bydd Aby Watson yn perfformio ei choreograffi o symud, testun ac archwilio gwrthrychau’r diriogaeth aneglur o dyspracsia.

Ar ddydd Gwener 15 Tachwedd, mae Chris Ricketts o Ŵyl Ddawns Caerdydd yn dod ag artistiaid dawns: Aby Watson (-Ish) Leila Bebb (Cyn-artist Gyswllt blaenorol yn Tan Dance) a’r artist ddawns annibynnol Annie Hanauer i archwilio Dawns ac Anabledd yng Nghymru.

Dros ginio am ddim rydyn ni’n croesawu cyfarwyddwr newydd Disability Arts Cymru Ruth Gould (MBE) i Gymru ac yn dilyn gyda phrynhawn o weithdai.

Bydd Four in Four, crewyr Gods and Kings yn cynnal gweithdai yn seiliedig ar eu profiadau o greu’r sioe ac yna bydd Taking Flight yn cynnal ein Pitch Perfect ar gyfer artistiaid sydd yn cyflwyno eu gwaith i raglenwyr a lleoliadau.

I orffen y ddigwyddiad deuddydd, bydd Four in Four yn cyflwyno ei cynhyrchiad Gods and Kings, sy’n sioe gonest, emosiynol, tywyll ond doniol o sut mae byw bywyd wedi'i rheoli gan iechyd meddwl.

Os oes angen i chi ddianc am sbel o dawelwch, ewch i’n Gofod Tawel sydd ar gael trwy gydol y deuddydd ac wedi’i gefnogi gan gynorthwywyr Iechyd Meddwl y Ganolfan ac ewch i ymweld â gwaith celf arbrofol My Dirty Secret gan Kristina Veasey sydd wedi’i hysbrydoli gan ei rhwystredigaeth fel person anabl sy’n ceisio cadw ar ben ei waith tŷ.

Os hoffech chi drafod y digwyddiad neu’ch gofynion hygyrchedd ym mhellach, cysylltwch â Medhi Razi ar medhi.razi@wmc.org.uk neu ffoniwch 02920 634675.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston