Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

AM DDIM

Byd rhithwir

Dewch i brofi bydoedd rhithwir anhygoel

Glanfa

22 Gorffennaf - 1 Medi 2019

AM DDIM

Byd rhithwir

Dewch i brofi bydoedd rhithwir anhygoel

22 Gorffennaf - 1 Medi 2019

Glanfa

Ydych chi am roi cynnig ar rywbeth newydd? Camwch i'n byd rhithwir (VR) yr haf yma, a darganfyddwch fydoedd newydd anhygoel.

Rydyn ni'n darparu setiau rhithwir Oculus Pico sydd wedi'u llwytho'n barod gydag amrywiaeth o brofiadau gwefreiddiol i chi eu mwynhau.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwisgo'r set rithwir ac ymgolli yn y profiad.

Dewch i ffoi rhag y dinosoriaid, mwynhau anturiaethau tanddwr, archwilio'r planedau ar long ofod neu fachu seddi ar rhes flaen ambell i gig cerddoriaeth Gymreig anhygoel yn ein ffilm 360 mwyaf diweddar, Lleisiau Cymru.

AMSEROEDD AGOR

10am - 1pm a 2pm - 5pm bob dydd drwy gydol wyliau'r haf, drws nesaf i Gaia.

DIOGELWCH RHITHWIR (VR)

Noder, os gwelwch yn dda: efallai na fydd profiad rhithwir a chynnwys 360 yn addas i chi.

Oherwydd natur ymdrochol setiau rhithwir, mae rhai gwylwyr yn profi teimlad o ddryswch, yn colli cydbwysedd tra’n sefyll, neu’n teimlo’n sâl.

Os ydych yn dioddef unrhyw un o’r rhain, argymhellir eich bod yn gadael y dom.

Os ydych yn dueddol o gael eich effeithio gan oleuadau strôb a cherddoriaeth gyflym/gyffrous, efallai na ddylech wylio’r ffilm 360 yma.

Canllaw oed i wylwyr yw 12+

Cyflwynir yn

Glanfa