Canolfan Mileniwm Cymru yn Cyflwyno

Leroy's Laughter Line-Up

Bar Cabaret ffresh

WEDI'I CHANSLO

Canolfan Mileniwm Cymru yn Cyflwyno

Leroy's Laughter Line-Up

WEDI'I CHANSLO

Bar Cabaret ffresh

Yn anffodus, mae sioe Leroy's Laughter Line-Up wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Mae’r digrifwr, Leroy Brito (Tourist Trap a BBC Sesh) yn dychwelyd gyda noson gomedi stand-yp newydd sbon, bob-yn-ail mis, yn serennu rhai o ddigrifwyr gorau’r sin gomedi heddiw.

Chwarddwch yn uchel a mwynhewch goctel neu ddau yn y Bae.

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen.
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 16+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr (yn cynnwys un egwyl)

Dyrennir seddi ar y noson

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh