Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

HurlyBurly yn cyflwyno

Meet Me A Tree

Opera Gyntaf Un

Ystafell Preseli

10 – 12 Ebrill 2020 – WEDI'I CHANSLO

HurlyBurly yn cyflwyno

Meet Me A Tree

Opera Gyntaf Un

10 – 12 Ebrill 2020 – WEDI'I CHANSLO

Ystafell Preseli

Yn anffodus, mae sioe Meet Me A Tree wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Dewch i gwrdd â choeden. Beth welwch chi dan yr awyr las wrth i’r haf arnofio heibio?

Mae Meet Me A Tree yn opera gyntaf ryngweithiol ar gyfer plant bach 0 – 2 oed a’u gofalwyr, gyda cherddoriaeth gan Schumann, Delibes a Handel yn ogystal â geiriau a cherddoriaeth a grëwyd gan y cwmni.

Mae HurlyBurly yn eich gwahodd chi a’ch baban ar daith aml-synhwyraidd drwy flwyddyn ym mywyd coeden: canu gyda’r aderyn du, cerdded drwy garped o ddail, arogli blagur sydd newydd egino, a theimlo’r awel ar eich bochau.

Gyda chanu hyfryd a cherddoriaeth ymlaciol yn sail i’r cyfan, mae Meet Me A Tree yn rhoi cyfle i rieni newydd, gofalwyr a babanod ymlacio a chael hwyl.

    

Canllaw oed: plant bach 0–2 oed.

Amser cychwyn: 11.30am a 1.30pm

Hyd y perfformiad: tua 40 munud (dim egwyl)

Cyflwynir yn

Ystafell Preseli