Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Migrations

WEDI'I OHIRIO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, oherwydd y pandemig Coronafeirws ni fydd Tymor yr Haf Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn digwydd bellach.

Disgwylir i docynnau ar gyfer Tymor yr Hydref Opera Cenedlaethol Cymru 2021, gan gynnwys Migrations, fynd ar werth yng ngwanwyn 2021. Gweler gwefan WNO am y manylion llawn yn eu Datganiad Canslo’u Taith.

Ers cychwyn amser mae natur wedi mudo'n ddiymdrech, ond yng nghyd-destun dynolryw mae o hyd yn fwy cymhleth.

Drwy gyfres o chwe stori, gan chwe awdur o gefndiroedd amrywiol, mae Opera Cenedlaethol Cymru yn archwilio ymfudo o amryw safbwynt: o ymfudiad adar i hwylio'r Mayflower 400 mlynedd yn ôl; o hanes caethwas Affricanaidd Caribïaidd ym Mryste i brofiad y meddygon Indiaidd sy'n gweithio yn y Gig.

Mae Migrations yn opera hynod uchelgeisiol newydd gan y cyfansoddwr Prydeinig, Will Todd. Yn ymuno â Cherddorfa WNO estynedig mae cast o 100 o berfformwyr sy’n cynnwys côr gospel, dawnswyr Bollywood a chorws plant.

wno.org.uk/migrations
#WNOmigrations

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Am becynnau aml-docyn, dewiswch eich sioeau a chaiff y gostyngiad ei ychwanegu yn y fasged.

Caiff gostyngiadau eu hychwanegu i’r nifer cyffredin isaf o seddi. Os yw’r nifer o fynychwyr yn amrywio fesul cynhyrchiad, cysylltwch â ni ar 029 2063 6464.

Canllaw oed: 8+

Amser cychwyn: 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr, 20 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — Yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl.

U16s

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon