Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Migrations

WEDI'I OHIRIO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, oherwydd y pandemig Coronafeirws ni fydd Tymor yr Haf Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn digwydd bellach.

Disgwylir i docynnau ar gyfer Tymor yr Hydref Opera Cenedlaethol Cymru 2021, gan gynnwys Migrations, fynd ar werth yng ngwanwyn 2021. Gweler gwefan WNO am y manylion llawn yn eu Datganiad Canslo’u Taith.

Ers cychwyn amser mae natur wedi mudo'n ddiymdrech, ond yng nghyd-destun dynolryw mae o hyd yn fwy cymhleth.

Drwy gyfres o chwe stori, gan chwe awdur o gefndiroedd amrywiol, mae Opera Cenedlaethol Cymru yn archwilio ymfudo o amryw safbwynt: o ymfudiad adar i hwylio'r Mayflower 400 mlynedd yn ôl; o hanes caethwas Affricanaidd Caribïaidd ym Mryste i brofiad y meddygon Indiaidd sy'n gweithio yn y Gig.

Mae Migrations yn opera hynod uchelgeisiol newydd gan y cyfansoddwr Prydeinig, Will Todd. Yn ymuno â Cherddorfa WNO estynedig mae cast o 100 o berfformwyr sy’n cynnwys côr gospel, dawnswyr Bollywood a chorws plant.

wno.org.uk/migrations
#WNOmigrations

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Am becynnau aml-docyn, dewiswch eich sioeau a chaiff y gostyngiad ei ychwanegu yn y fasged.

Caiff gostyngiadau eu hychwanegu i’r nifer cyffredin isaf o seddi. Os yw’r nifer o fynychwyr yn amrywio fesul cynhyrchiad, cysylltwch â ni ar 029 2063 6464.

Canllaw oed: 8+

Amser cychwyn: 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr, 20 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — Yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl.

U16s

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

OPERA CENEDLAETHOL CYMRU 2021

Gweld popeth

Opera Cenedlaethol Cymru: Faust

Opera Cenedlaethol Cymru: Il Trovatore

Opera Cenedlaethol Cymru: Der Rosenkavalier

Opera Cenedlaethol Cymru: Migrations