Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gweithdy crefft i'r teulu cyfan

Paradwys Pastel

Glanfa

6 - 11 Ebrill - WEDI’I CHANSLO

Gweithdy crefft i'r teulu cyfan

Paradwys Pastel

6 - 11 Ebrill - WEDI’I CHANSLO

Glanfa

Yn anffodus, mae sioe Paradwys Pastel wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

I ddathlu ymweliad sioe ‘Mischief and Mystery in Moominvalley’ dros wythnos gyntaf gwyliau’r Pasg, byddwn ni’n creu Paradwys Pastel ein hun!

Dewch i adeiladu’r ddinas gyda ni.

Beth am greu trên pinc, coeden laswyrdd neu afon lliw banana?

Gweithgaredd hwyliog ac am ddim ar gyfer y teulu cyfan. 

Mae’r sesiynau yma’n cael eu hariannu drwy werthiant tocynnau, aelodaeth, gwerthiannau bwyd a diod yn ogystal â haelioni unigolion.

Canllaw oed: Addas ar gyfer pob oedran

Cyflwynir yn

Glanfa