Think&Hit a Novo Productions Yn Cyflwyno

The Indecent Musings of Miss Doncaster 2007

Wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Annabel York

Bar Cabaret ffresh

WEDI'I CHANSLO

Think&Hit a Novo Productions Yn Cyflwyno

The Indecent Musings of Miss Doncaster 2007

Wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Annabel York

WEDI'I CHANSLO

Bar Cabaret ffresh

Yn anffodus, mae sioe The Indecent Musings of Miss Doncaster 2007 wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Dyma Miss Donny...dydy bywyd heb weithio allan yn y ffordd yr oedd hi’n disgwyl pan oedd hi wedi derbyn ei sash a’i choron a sefyll ar y podiwm yng nghwb nos Trilogy yn 2007.

Does neb yn mynd allan rhagor, mae Tinder yn ofnadwy, er mawr siom iddi mae hi wedi cael dyrchafiad ac mae hi bron yn sicr fod ei thad yn marw.

Ni all pethau gwaethygu.

Nes iddi eistedd ar gactws.

Yn noeth.

“Donna is a great creation...Both writing and performance are punchy”

The Guardian

Sioe un-fenyw beiddgar am sut rydyn ni’n ddideimlad, yn ffynnu ac yn goresgyn pan mae’r ods wedi’u pentyrru yn ein herbyn ni. Gyda thrac sain gyffrous, iaith lafar a dawns. Miss Donny yw brenhines harddwch mwyaf perthnasol yr ochr yma o’r Pennines.

“A terrific showcase for performer and writer Annabel York, an actor who is definitely a triple threat”

Lyn Gardner

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 14+

Amser cychwyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 hwr 10 munud 

Dyrennir seddi ar y noson

GOSTYNGIADAU

Tocynnau am £12

Tîm Creadigol:
Awdur a pherfformiwr – Annabel York
Cyfarwyddwr – Rebecca Loudon
Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Oliver De Roham
Cynllunydd Sain – Jacob Welsh
Cynllunydd – Elle Loudon

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh