Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro

16, 21, 23 a 28 Chwefror 2020

Theatr Donald Gordon

Dewiswch eich pecyn drwy ddefnyddio’r botymau ar waelod y dudalen; detholwch eich sioeau ac yna caiff y gostyngiad ei gymhwyso yn y fasged.

Dylai fod y diwrnod hapusaf ym mywydau Figaro a Susanna, ond a fydd eu priodas yn cael ei chynnal o gwbl?

Mae Iarll Almaviva yn benderfynol o hudo Susanna, ond a fydd ei wraig yn darganfod y gwir? A fydd Figaro yn gallu trechu ei feistr, er anrhydedd ei ddarpar wraig? Neu a fydd y Cherubino ifanc yn drysu pethau fwy byth?

Drwy gyfres o droeon annisgwyl, bydd The Marriage of Figaro yn eich cadw ar flaen eich sedd hyd nes yr olygfa olaf, gyda sgôr ragorol Mozart yn dod â'r cyfan yn fyw.

Mae gan gynhyrchiad WNO sydd wedi ei osod yn yr oes o'r blaen holl nodweddion opera glasurol. Mae setiau cain, gwisgoedd cyfoethog a chast ensemble eithriadol yn cyfuno i dalu teyrnged i un o operâu comig mwyaf ei chyfnod.

Cynhyrchiad ar y cyd â Grand Théâtre de Genève.

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg.

3 OPERA gostyngiad o 10% 4 OPERA gostyngiad o 15% 5 OPERA gostyngiad o 20%

Canllaw oed: 8+ (dim plant dan 2 oed)

Hyd y perfformiad: tua 3 awr 20 munud (yn cynnwys un egwyl)

Cynigion i grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.

Trefnu ymweliad grwp.

Ysgolion

£12.50 — Yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

Dan 30 oed

£10 — Yn berthnasol i seddi penodol.

Dan 16 oed

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon