William Shatner

Yn Fyw ar y Llwyfan

17 Mawrth 2020

Theatr Donald Gordon

Paratowch am noson fythgofiadwy gyda William Shatner yn fyw ar y llwyfan.

Yn ystod y noson unigryw hwn, byddwch yn mwynhau dangosiad o'r ffilm glasurol Star Trek II: The Wrath of Khan ar y sgrîn fawr. Yn dilyn y ffilm, bydd un o enwogion mwyaf adnabyddus Hollywood, William Shatner yn cymryd i’r llwyfan i rannu straeon diddorol a doniol tu ôl i’r llen o bortreadu’r Capten James T. Kirk gwreiddiol yng nghyfres deledu a ffilmiau Star Trek, yn ogystal â’i yrfa o dros 50 mlynedd fel actor, cynhyrchydd, cyfarwyddwr ac awdur arobryn.

Bydd gan y gynulleidfa gyfle i holi William yn ystod y sesiwn holi ac ateb a bydd yna nifer gyfyngedig o docynnau VIP ar gael, a fydd yn cynnwys cyfle i dynnu llun gyda William Shatner ar ôl y sioe.

Canllaw oed: 12+ (dim plant dan 2 oed)

Amser cychwyn: 7.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 3 awr (yn cynnwys ffilm a sesiwn holi, dim egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon