Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Disney's Beauty and the Beast

9 Rhagfyr 2021 - 15 Ionawr 2022

Theatr Donald Gordon

Mae Disney yn falch o’ch gwahodd chi i fwynhau sioe gerdd fwyaf hudolus y byd, Beauty and the Beast, sy’n dod i Gaerdydd yn 2021. 

Wedi’i hail ddehongli a’i chyfoethogi gyda’r datblygiadau theatraidd diweddaraf, daw’r sioe ysblennydd i’r llwyfan i’ch gwefreiddio’n llwyr…

Perfformiwyd Beauty and the Beast gan Disney am y tro cyntaf yn Broadway 26 blwyddyn yn ôl. Daw’r tîm creadigol gwreiddiol ynghyd unwaith eto gyda’r cynhyrchiad newydd yma, sy’n cyflwyno holl gerddoriaeth a geiriau cyfareddol Alan Menken, Howard Ashman a Tim Rice.

Canllaw Oed: Mae Beauty and the Beast yn argymelledig ar gyfer plant 6 oed ac yn hŷn. Ni chaniateir mynediad i blant dan 3 oed.

Yn cynnwys goleadau strob.

Nodwch fod rhaid i blant dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu'n hŷn.

Mae Beauty and the Beast yn ymrwymedig i ddarparu profiad cyfeillgar a chynhwysol i gynulleidfaoedd. Mae'r cwmni'n falch o gyflwyno Perfformiad Ymlaciedig ddydd Llun 11 Ionawr am 5pm.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon