Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Hacio Bywyd 2021

AR-LEIN

8 Ebrill 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Hacio Bywyd 2021 {{::on_sale_date.label}} AR-LEIN MM/DD/YYYY 15 event-1054

Hacio Bywyd 2021

Mae Hacio Bywyd yn dychwelyd yn ddigidol yn 2021, gyda gweithdai cyffrous yng nghwmni gweithwyr proffesiynol y diwydiannau creadigol, ac mae’r cyfan AM DDIM.

Ymunwch â ni am noson greadigol ysbrydoledig dros Zoom am 4.30pm cyn cymryd rhan mewn tri gweithdy gwahanol. Bydd y digwyddiad yn gorffen gyda gwobr a bydd cyfle i bawb a fu’n rhan o’r digwyddiad ennill y wobr.

*Wrth archebu tocynnau gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis tri gweithdy gwahanol ar tri amser gwahanol. Cliciwch yma i weld yr holl weithdai sydd ar gael.

Nodwch os gwelwch yn dda, byddwn ond yn cadarnhau eich lle unwaith y byddwch wedi dychwelyd eich ffurflenni cydsynio. Mae tocynnau ar gael tan 5 Ebrill 2021.

Ddim yn siŵr sut beth yw Hacio Bywyd? Gwyliwch y fideo yma o'n digwyddiad yn 2019.

I BWY MAE’R RHAGLEN?

Mae'r digwyddiad yn agored i unrhyw un 14-25 oed o bob cefndir ac o bob rhan o Gymru.

PRYD?

Dydd Iau 8 Ebrill, 4.30pm – 8.15pm drwy Zoom

CYSYLLTU Â NI

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau e-bostiwch togetherstronger@wmc.org.uk

Mae Yn Gryfach Ynghyd yn bartneriaeth rhwng Plant y Cymoedd a Chanolfan Mileniwm Cymru, wedi’i chynllunio i ddarparu cyfleoedd creadigol i bobl ifanc yng nghymoedd de Cymru. Cefnogir gan Sefydliad Paul Hamlyn a chyflwynir yn bennaf gan Sparc a’n tîm Dysgu Creadigol.

Cyflwynir yn

AR-LEIN