Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
The two brothers as children

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy With Two Hearts

Gan Hamed Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter mewn cydweithrediad â Hamed Amiri a Hessam Amiri

Stiwdio Weston

1 - 23 Hydref 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Boy With Two Hearts {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1110

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy With Two Hearts

Gan Hamed Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter mewn cydweithrediad â Hamed Amiri a Hessam Amiri

1 - 23 Hydref 2021

Stiwdio Weston

Stori o obaith, o Affganistan i Gymru.

Herat, Affganistan, 2000. Mae mam ifanc yn rhoi araith yn mynnu rhyddid i fenywod Affgan, gan gythruddo arweinwyr y Taliban lleol sy'n cyhoeddi gwarant i'w dienyddio. Heb unrhyw ddewis arall, mae'r teulu Amiri yn cychwyn ar daith hir a brawychus o Affganistan, ar draws Ewrop ac i'r DU.

Mewn byd o basbortau ffug a phobl amheus, mae gofyn i'r Amiris ddysgu byw heb fawr o ddim ac osgoi cael eu dal ar bob cyfrif. Ond wrth i gyflwr iechyd eu mab hynaf, Hussein, waethygu, mae'r daith yn troi'n ras yn erbyn y cloc.

A fydd y teulu'n brwydro yn nannedd anfanteision ac yn cyrraedd y DU mewn da bryd er mwyn i Hussein dderbyn y llawdriniaeth mae ei angen?

Mae The Boy with Two Hearts, a fu'n Llyfr yr Wythnos ar BBC Radio 4, yn stori am deulu mewn perygl ac yn llythyr cariad i'r GIG. Dyma stori wir sy'n datgelu'r dewrder a'r ddynoliaeth sydd y tu ôl i stori bob ffoadur, ac sy'n dangos y gall gobaith a theimlad o gartref fodoli yn y lleoedd mwyaf annisgwyl.

Dyma gynhyrchiad cyntaf rhaglen ailagor Canolfan Mileniwm Cymru, a'r tro cyntaf i stori ffoadur Cymreig gyrraedd y llwyfan.

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru.

Yn seiliedig ar y llyfr gan Hamed Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter mewn cydweithrediad â Hamed Amiri a Hessam Amiri.

Cyfarwyddwr: Amit Sharma
Cynllunydd: Hayley Grindle 
Cynllunydd Goleuo: Amy Mae
Cynllunydd Sain: Tic Ashfield

Amser cychwyn:
Llun - Sad 7.30pm,
heblaw dydd Mawrth 5 Hyd pan fydd y perfformiad yn cychwyn am 7pm
Sad 2.30pm

Hyd: 2 awr ac 20 munud (gan gynnwys 1 egwyl)

Canllaw oed: 10+
Yn cynnwys iaith gref ar un achlysur

Rhagddangosiad: Tocynnau am £5 ddydd Gwener 1 Hydref

Perfformiadau Hygyrch: Bydd perfformiadau dydd Mawrth 19 a dydd Sadwrn 23 Hydref yn cynnwys Capsiynau a Sain Ddisgrifiad.

Perfformiad ar gyfer menywod a phlant yn unig: Mae perfformiad dydd Mercher 13 Hydref yn agored i gynulleidfa o fenywod a phlant yn unig.

Dyrennir seddi ar gyfer bob perfformiad wrth i'r gynulleidfa gyrraedd 

DIOGELWCH COVID
Mae nifer o fesurau diogelwch ar waith gennym er mwyn sicrhau bod ein canolfan yn Covid-ddiogel ac yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Darganfyddwch fwy yma.

Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Bob a Lindsay Clark am fuddsoddi yn The Boy with Two Hearts, ac i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi ein cynyrchiadau drwy gydol 2021. Darganfyddwch fwy am gefnogi cynyrchiadau'r dyfodol drwy Gylch y Cadeirydd.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston