Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy With Two Hearts

Gan Hamed a Hessam Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter

Stiwdio Weston

2 - 23 Hydref 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Boy With Two Hearts {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1110

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy With Two Hearts

Gan Hamed a Hessam Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter

2 - 23 Hydref 2021

Stiwdio Weston

Stori o obaith, o Affganistan i Gymru.

Herat, Affganistan, 2000. Mae mam ifanc yn rhoi araith yn mynnu rhyddid i fenywod Affgan, gan gythruddo arweinwyr y Taliban lleol sy'n cyhoeddi gwarant i'w dienyddio. Heb unrhyw ddewis arall, mae'r teulu Amiri yn cychwyn ar daith hir a brawychus o Affganistan, ar draws Ewrop ac i'r DU.

Mewn byd o basbortau ffug a phobl amheus, mae gofyn i'r Amiris ddysgu byw heb fawr o ddim ac osgoi cael eu dal ar bob cyfrif. Ond wrth i gyflwr iechyd eu mab hynaf, Hussein, waethygu, mae'r daith yn troi'n ras yn erbyn y cloc.

A fydd y teulu'n brwydro yn nannedd anfanteision ac yn cyrraedd y DU mewn da bryd er mwyn i Hussein dderbyn y llawdriniaeth mae ei angen?

Mae The Boy with Two Hearts, a fu'n Llyfr yr Wythnos ar BBC Radio 4, yn stori am deulu mewn perygl ac yn llythyr cariad i'r GIG. Dyma stori wir sy'n datgelu'r dewrder a'r ddynoliaeth sydd y tu ôl i stori bob ffoadur, ac sy'n dangos y gall gobaith a theimlad o gartref fodoli yn y lleoedd mwyaf annisgwyl.

Dyma gynhyrchiad cyntaf rhaglen ailagor Canolfan Mileniwm Cymru, a'r tro cyntaf i stori ffoadur Cymreig gyrraedd y llwyfan.

TÎM CREADIGOL

Yn seiliedig ar y llyfr gan Hamed Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter mewn cydweithrediad â Hamed Amiri a Hessam Amiri.

Cyfarwyddwr: Amit Sharma
Cynllunydd: Hayley Grindle 
Cynllunydd Goleuo: Amy Mae
Cynllunydd Sain a Chyd-gyfansoddwr: Tic Ashfield
Cyd-gyfansoddwr: Elaha Soroor
Cyfarwyddwr Symud: Jess Williams
Dylunydd Fideo: Hayley Egan
Cyfarwyddwr Castio: Sarah Hughes CDG
Hyfforddwr Llais: Gary Horner
Cydymaith Artistig: Tafsila Khan
Cerddorion Recordio: Giuliano Modarelli (gitâr), Al MacSween (allweddell/piano) a Gurdain Singh Rayatt (tabla) 
Geiriau Caneuon a Barddoniaeth: Mohammad Sharif Saiidi ac Afif Bakhtari

Cynhyrchydd: Pádraig Cusack

CAST

Shamail Ali
Dana Haqjoo

Farshid Rokey
Ahmad Sakhi
Elaha Soroor
Géhane Strehler

Blog: Cwrdd â'r Cast

DIOLCH

I'r mudiadau canlynol...

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
CGI
Coleg Gwent
Daring to Dream
Icon Books
Jerwood Space
NewLaw Solicitors
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Redde Northgate
Target
The Royal Mint
University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
Ysgol Uwchradd Cathays

...a'r unigolion hael hyn...

Alex Murphy
André Picart
Beth Shiers
Dan Khoshkhou
Edward Lee
Elham Ehsas
Fahim + teulu
Guy Rhys
Hussein Hosseini
Lou Platt
Maris Lyons
Mo Jannah
Mohsen Ghaffari
Nia Davies + teulu
Nicola Howell
Rachel Eyres
Reynette Roberts
Sam Toombs
Sarah Finch
Shala Nyx
Sophie Bradshaw

...sydd wedi bod yn rhan o'r daith hon.

Amser cychwyn:
Llun - Sad 7.30pm,
heblaw dydd Mawrth 5 Hyd pan fydd y perfformiad yn cychwyn am 7pm
Sad 2.30pm

Noder bod y rhagddangosiad ar 1 Hydref wedi'i ganslo oherwydd rhesymau amserlennu. Bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu ag archebwyr er mwyn eu trosglwyddo i ddyddiad newydd o'u dewis nhw, yn unol ag argaeledd, neu i dderbyn ad-daliad.

Hyd: 2 awr ac 20 munud (gan gynnwys 1 egwyl)

Canllaw oed: 10+
Yn cynnwys iaith gref achlysurol, goleuadau sy'n fflachio a'r defnydd o dawch. Mae'n stori wir a all ofidio rhai aelodau'r gynulleidfa.

Perfformiadau Hygyrch:Bydd pob perfformiad yn cynnwys capsiynau creadigol yn Saesneg ar gyfer y rheiny sy’n F/fyddar, wedi colli eu clyw neu’n drwm eu clyw. Bydd y capsiynau wedi’u gosod yn artistig yn y cynhyrchiad gyda thafluniadau. Bydd perfformiadau dydd Mawrth 19 Hydref, 7.30pm a dydd Sadwrn 23 Hydref, 2.30pm yn cynnwys Sain Ddisgrifiad.

Perfformiad ar gyfer menywod a phlant yn unig: Mae perfformiad dydd Mercher 13 Hydref yn agored i gynulleidfa o fenywod a phlant yn unig.

Dyrennir seddi ar gyfer bob perfformiad wrth i'r gynulleidfa gyrraedd 

DIOGELWCH COVID
Mae nifer o fesurau diogelwch ar waith gennym er mwyn sicrhau bod ein canolfan yn Covid-ddiogel ac yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Darganfyddwch fwy yma.

Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Bob a Lindsay Clark am fuddsoddi yn The Boy with Two Hearts, ac i Sefydliad Garfield Weston am gefnogi ein cynyrchiadau drwy gydol 2021. Darganfyddwch fwy am gefnogi cynyrchiadau'r dyfodol drwy Gylch y Cadeirydd.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston

Perfformiadau Hygyrch

Gweld popeth

The Commitments

Grease

Six

We Will Rock You

The Lion King

The Book of Mormon

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy With Two Hearts

Gan Hamed a Hessam Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter